Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5840 (Borba vjere… Božji ratnici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5840, 30 Prosinac 1953

BORBA VJERE… BOŽJI RATNICI…

Ja sam izgradio (oblikovao, usavršio, istrenirao) vojsku boraca, koji se hrabro prihvaćaju bitke protiv neprijatelja duša, i protiv svih koji vas tlače u njihovoj nevjeri, i tako su protiv Mene. Svi oni pripadaju polju Mojega protivnika. Moji ratnici međutim imaju Mene kao Vojskovođu, i Ja ću ih uistinu izvesti kao pobjednike u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji. Jer, ona je vama neminovna… borba za vjeru, koja predstoji Mojoj maloj četi (stadu), u kojoj se oni trebaju dokazati, i iz koje ću ih Ja Osobno spasiti, kako sam Ja to najavio. Moji imaju ovo vrijeme dokazivanja još pred sobom, i otuda oni moraju biti iznimno osnaženi, tako da odole, jer će Moj protivnik postupati na još nasilniji i brutalniji način protiv njih, kako bi ih doveo do kolebanja u njihovoj vjeri… Ali, povezanost sa Mnom svima njima donosi iznimnu snagu… I zato vas Ja uvijek iznova opominjem: čvrsto se držite Mene, ne odvajajte se od Mene, nego Mi se uvijek još čvršće priključite, uspostavite prisnu povezanost sa Mnom, tako da u svako doba vaše misli možete odaslati k Meni, ako vam se pojavi tek najmanji otpor, koji je uvijek djelo Mojega protivnika… Vi možete sve postići, sve ostvariti i sve nadvladati, ako vi samo dozvolite Moje prisustvo u vama, što već jamči ozbiljnu volju da budete i ostanete Moji. Iskrene misli, molitva u Duhu i Istini, te stalno djelovanje u Ljubavi, također vam osiguravaju Moju stalnu spremnost za pomoć, Moju Ljubav-nu snagu i Moju milost. I tako ste vi stalno opremljeni i dorasli svakom napadu od strane Mojega protivnika, jer onda se vi ne borite sami protiv njega, nego vi imate Mene uz bok, a pred Mojom zrakom Ljubavi će on sasvim sigurno pobjeći… I vi ćete uvijek moći trijumfirati nad njim, dok god se vi držite Mene, dok god vas pokriva štit vjere i Ljubavi… No kada vaši pogledi skrenu u stranu, kada su okrenuti svijetu, i vi pustite da padne štit koji vas štiti… kada vi Mene ispustite samo kratko vremena, i tako svijet istupi između Mene i vas… onda ste vi u ozbiljnoj opasnosti, a pred tim vas Ja želim upozoriti, kao što Otac pun Ljubavi upozorava svoju djecu, da oni ne idu vlastitim putevima, nego da se stalno drže uz svoga Oca, tako da ih Ovaj može zaštititi kada prijeti opasnost… To su jedino Ljubav-ni pozivi koje Ja vama šaljem uvijek iznova, budući da sam Ja zabrinut za vaše spasenje (zdravlje, sreću, dobro), i jer vas Ja želim poštedjeti svake nepotrebne borbe, budući Ja poznajem najdublje namjere i težnje vašeg srca, i stoga vas neću pustiti da se izgubite. Ipak, vi možete vaše puteve učiniti vrlo teškima, ako vi ne obratite pažnju na Moje Riječi. Vi trebate biti i ostati Moji ratnici, i vi se trebate pripremiti za ovu posljednju borbu na Zemlji. A tome pripada da vi više ne popuštate povezanost sa Mnom, da vi više nikakvim putem ne idete bez Mene, da Mi vi budete tako predani da žudite Moje prisustvo, gdje god i kad god to bilo. Vi možete pohraniti veliku zalihu snage, koja se onda više nikada neće smanjiti, kada vi krenete u posljednju borbu… Ja ću vas uistinu dovesti do pobjede, kao što sam vam Ja to obećao.

AMEN

Spread the Truth