Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5835 (Djetešce Isus…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5835, 25 Prosinac 1953

DJETEŠCE ISUS…

Rodio vam se Spasitelj, Iskupitelj, Koji je sišao od gore kako bi vas oslobodio i donio vam spasenje. Vi ljudi ste trpjeli krajnju nevolju jer vas je Sotona držao zarobljenima, bili ste u njegovoj moći i nedostajala vam je snaga volje da bi sebe oslobodili od njega… Vaše duše su bile bolesne i Doktor je morao doći kako bi vas izliječio; morao je doći snažni Spasitelj da bi vas oslobodio… Jedan je trebao doći da bi vam donio mir…

Spasenje je došlo na Zemlju u djetetu Koje je bilo rođeno među vama, Koje je, u velikoj sirotinji, došlo na svijet u štali. Pa ipak, već je sâmo Njegovo rođenje svjedočilo o Njegovom Božanskom porijeklu, Njegovom izvanrednom zadatku i Njegovoj velikoj ljubavi prema ljudima, jer izuzetno blistavo svjetlo je sjajilo iznad djeteta, i to svjetlo je ušlo u srca onih kojima je bilo dozvoljeno ugledati ga i koji su prepoznali Njegovu Božansku misiju. Jer Samo vječno Svjetlo je došlo na Zemlju, sjajilo je u tami koja je preko cijele zemlje bacila sjenu… Vječna Ljubav je Sebe utjelovila u djetetu Isusu, i zraka ljubavi je blistavo sjajila u ovoj značajnoj noći kada je dijete Isus došlo na svijet. I ljudska rasa je trebala klicati i radovati se ovom činu… da se Vječna Ljubav smilovala kako bi sišla na Zemlju da bi donijela svjetlo u tamu. Ali čovječanstvo je svoje oči držalo zatvorenima tako da ne moraju vidjeti svjetlo, osim nekolicine koji su znali o svome Spasitelju i koji su zazivali u pomoć, koji su vapili (plakali) za Spasiteljem i radosno otvorili sebe za svjetlo od gore…

I toj nekolicini je Vječna Ljubav došla pomoći, zbilo se ono što je davno prije bilo proglašavano od strane vidjeoca i proroka… Mesija je došao na svijet, Donositelj svjetla… Sin Božji je sišao na Zemlju, On je želio iskupiti svijet od grijeha pošto se sažalio nad čovječanstvom koje se, prignuto pod tugom, skoro slomilo pod teretom grijeha i sebe nije bilo sposobno odbraniti od ograničenja/siljenja nametnutih im od strane Božjeg neprijatelja. Ova ograničenja/siljenja su uzrokovala da čovječanstvo zaluta/zastranjuje sve više i više prema bezdanu, budući da je bilo poslušno svakoj zapovijedi neprijatelja dušà pošto je bilo preslabo da bi se oduprijelo… što je na taj način samo povećalo njegov teret grijeha od kojeg nikad ne bi bilo sposobno sebe osloboditi…

Sin Božji se spustio na Zemlju… najuzvišenije Božje svjetlosno biće, Koje je znalo za patnju palih bića, je sebe ponudilo ponijeti beskrajno veliki grijeh umjesto čovječanstva i kao ljudsko biće na Zemlji ih iskupiti kroz samo-požrtvovnost, kroz podnašanje izuzetno bolne smrti na križu… Ovo svjetlosno biće se nastanilo u djetetu Isusu kako bi ostvarilo Svoju misiju da iskupi ljudsku rasu od grijeha i njegovih posljedica… I najblistavije svjetlo je zasjalo kada se dijete rodilo, svjetlo koje je pozvalo sve one koji su dobre volje, koji su čekali na njihovog Mesiju i koji su preklinjući molili Boga u njihovoj nevolji. To je bio čin milosti od nezamislivog značenja, jer cijeli je svemir sudjelovao u njemu… Nebo i Zemlja su se dodirnuli u trenutku Isusovog rođenja… most je bio izgrađen iz jednog kraljevstva u drugo… rat je bio objavljen Božjem neprijatelju od strane čovjeka Isusa, Koji je doista ostao pobjedonosan. Jer On se borio za i sa Bogom, Koji Ga je poslao na Zemlju i nastanio se u Njemu, Koji Ga je prožeo u potpunosti… tako je Bog Sebe manifestirao pošto je On, kako je vječna Ljubav, bio u stanju u potpunosti zaposjednuti ljudsko biće Koje je razvilo ljubav u Sebi do najvišeg savršenstva… Koje je Sebe oblikovalo u posudu za Božanski duh, u kućicu/čahuru vječnog Božanstva…

On je sa pravom mogao reći, ‘Otac i Ja jedno smo.’ On je ljudima donio iskupljenje, On im je dao svjetlo, On je donio Spasenje njihovim dušama, jer kroz Njegovo raspeće je On postao pobjedonosan nad onim koji je želio duše zadržati u bezdanu i od kojeg su ljudi bili nesposobni osloboditi se sami… On je postao njihov Iskupitelj, njihov Spasitelj od grijeha i smrti.

AMEN

Spread the Truth