Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5833 (Dan Gospodnji… Zapovijed…?)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5833, 22. prosinca 1953.

DAN GOSPODNJI …. ZAPOVIJED …. ?

Trebate slaviti dan Gospodnji …. Tako vam je zapovjeđeno (Izlazak 20:8), kako vi ljudi ne bi zaboravili Onoga Koji vas je stvorio, Koji je vaš Otac, Kome bi se nakon beskrajno dugog puta opet trebali vratiti …. Ta zapovijed za vas je trebala biti nepotrebna, jer na vječnog Boga trebali biste misliti neprestano, jer vas svi doživljaji i svako djelo stvaranja oko vas podsjeća na Njega …. Uistinu vam ne bi trebala zapovijed, nego biste sami od sebe trebali vaše misli okretati k Njemu, i ne biste trebali dopustiti da prođe niti jedan dan bez da ste s njim stupili u intiman i strastven odnos ….

Svaki dan bi za vas trebao biti Dan Gospodnji kad se u prisnom molitvenom zajedništvu preporučite Njegovoj Ljubavi i Milosti. No vama ljudima morala je biti dana zapovijed kako bi se premostilo vrijeme mlakosti, kako bi vas se podsjetilo na vaš stvarni zadatak, da vašeg Boga i Stvoritelja učinite sadržajem svih vaših misli i nastojanja. Dok god vi dakle još niste spoznali svrhu vašeg zemaljskog života, dok god ste još udaljeni od Boga, dok god vam On još nije postao Ocem, morate biti poticani na to da se jedan dan zanimate takvim mislima koje su usmjerene duhovno; morate slušati ili čitati o Njemu kome možete zahvaliti svoje postojanje, morate saznati Njegovu volju i mora vam biti predstavljeno to što trebate činiti da bi Mu se približili kako bi bili blaženi …. Stoga je vama ljudima bila dana zapovijed da svetkujete Dan Gospodnji, da umetnete dan mirovanja nakon radnih dana i da taj dan mirovanja tražite vezu s vašim Bogom i Stvoriteljem ….

Taj dan se treba uvijek ponavljati, on vam treba postati pravilo dok god vi sami nemate poticaj za to da svaki dan koji vam je poklonjen učinite “Danom Gospodnjim”, tako da i u sred vašeg posla misli uzdižete k Njemu, da Mu svo vaše razmišljanje i postupanje preporučujete, da dopustite da vam On u svakom trenutku bude prisutan, da ste u iskrenom općenju sa vašim nebeskim Ocem, da je svaka odvojenost vas od Njega poništena …. Da vi u i sa Bogom živite i stvarate na Zemlji …. Tad je uistinu svaki dan u vašem životu Dan Gospodnji, pravi praznik duše, koja uvijek boravi uz Njega, pa čak i kad je tijelo fizički aktivno, i tada vam zapovijed uistinu nije nužna, tada vam zapovijeda jedino vaše srce koje je ispunjeno Ljubavlju prema Ocu, i tad Mu služite bez zapovijedi radosno i predano, aktivni ste za Njega pošto vas Ljubav potiče, pošto ste se tada vratili kući k vašem Ocu od Vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth