Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5830 (Predvjesnik… Proglašavanje Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5830, 19 Prosinac 1953

PREDVJESNIK… PROGLAŠAVANJE ISUSA…

Ponizno stremite postati Mojom istinskom djecom ali ne čeznite za izvanrednim znanjem koje je od male koristi za usavršavanje vaše duše. Jer posljednji i najmanji u Mojem kraljevstvu je veći nego onaj koji sebe smatra nadmoćnim (Matej 18:4), poniznost je od izuzetno velike vrijednosti u Mojem kraljevstvu, i nema mjesta za oholost. Međutim, vi morate praviti razliku između doista velikog i oholosti… vi morate napraviti razliku između onog što je veliko i onog što izgleda veliko. Jer štogod je veliko preda Mnom će od strane Mene biti određeno za vladara cijelih svjetova i njihovih stanovnika, vladati će beskrajnim stvaranjima i bezbrojnim živim bićima sa Mnom i unutar Moje volje… a ipak neće biti ohola duha… Ali čak i onaj koji sebe smatra velikim vjeruje za sebe kako je ovlašten vladati, ipak on se neće nikada uspeti do visina koje bi mu garantirale poziciju vladara, jer Ja znam najunutarniji stav svakog bića, Ja znam gdje istinska poniznost postoji i gdje jedino Moja volja ispunjava biće.

I zato Ja kažem: Ne postoji ni jedno biće na Zemlji sa takvim obiljem poniznosti da bi ga Ja mogao svečano postaviti za vladara nad svjetovima i kraljevstvom onostranog… Jer ova poniznost je duhovna i takvo biće je tako blisko ujedinjeno sa Mnom da bi ono bilo nesposobno živjeti na Zemlji. Jer sve bi u njegovu okruženju sijalo u najblistavijem svjetlu. Ova su bića već prošli zemaljskom stazom što je rezultiralo u njihovoj potpunoj produhovljenosti na Zemlji… Oni se nikada zanavijeke neće vratiti na Zemlju već neprestano vrše utjecaj na zemaljske stanovnike… oni šalju zrake svjetla na Zemlju budući su prožeti od strane najveće moguće volje da ljube i njihova im volja za pomaganjem dopušta biti neprestano aktivnima u iskupljujućem značenju. I time svaka pojedinačna osoba može biti izuzetno snažno pod utjecajem takvog svjetlosnog bića… ali to ne znači da je duša te osobe svjetlosna duša koja je sišla od gore… Shvatite ovo pravilno… mnoge svjetlosne duše sebe utjelovljuju na ovoj Zemlji u svrhu misije… Ipak oni se i dalje približavaju njihovom konačnom savršenstvu kao (ili ‘što je’) dijete Božje, kojeg oni zasigurno mogu ostvariti time što će ispuniti takvu misiju… Usavršena djeca Božja, međutim, jedino afektiraju ljude od gore ali snažno vrše utjecaj na izvjesne ljude ako su za to dani uvjeti… to jest, kako bi bili sposobni biti aktivni na Zemlji u iskupljujućem smislu…

Pa ipak, jednom će svjetlosnom duhu biti dozvoljeno sići na Zemlju… Moj predvjesnik, koji Mene Osobno želi najaviti prije kraja… On će proglasiti Mene. On će još jednom za Mene pripremiti put, jer to je bila Moja volja od vječnosti, budući Mi je on bio posvećen od početka, budući je on bio borac za Svojeg Gospoda od početka… On je onaj kojeg Sam odabrao da bude Moj podanik, da bude Moj glasnik, koji Me uvijek najavljivao vičući to svijetu kada Sam Ja prilazio ljudima, koji Mi je prethodio kao glas koji je čovječanstvu govorio da na Mene obrate pažnju… On se borio za Mene i uvijek će govoriti jasno i glasno u ime njegova Gospoda(ra)… Time, on je zraka, svjetlo koje ću Ja poslati preda Mnom dolje na Zemlju, i on zna o Mojem dolasku, o kraju i o njegovom zadatku na Zemlji, jer on će za sebe prepoznati tko je… A on je toliko duboko privržen Meni da će njegova usta izgovarati jedino Moje ime, da sa svakim dahom zraka jedino slavi Moje ime, da svaki otkucaj njegova srca jedino kuca za Mene, Kojeg će on pre-gorljivo proglašavati na Zemlji i za Kojeg će on također dati svoj život kad je njegova misija upotpunjena… Stoga je on onaj koji će živjeti na Zemlji kratko prije Mojeg Drugog Dolaska, i zbog njegove skromnosti ljudi ga neće prepoznati sve dok ne započne govoriti kako bi proglasio Onoga Koji će ga slijediti. Onda će Moji Vlastiti iznenada shvatiti tko je on, iapk Moj neprijatelj (Sotona) ga neće prepoznati… Međutim, on će govoriti jasno i glasno bez obzira na svoju vlastitu opasnost, on je proglašavati neminovan kraj ljudima, on će im govoriti da se pokaju, da traže Boga i spasenje njihovih duša i da prezru Mammona (= ovaj svijet)… On će im opet proglasiti Isusa Krista sa glasom groma, i sve što će pomoći proslaviti Isusovo ime će s njegove strane biti učinjeno i rečeno… On će biti Moj predvjesnik u najistinitijem smislu riječi… on će biti onaj koji će ponovno otvoriti raj svima onima koji vjeruju u njegove riječi, koji vjerno čekaju na Mene da ih izbavim iz krajnje nevolje.

AMEN

Spread the Truth