Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5824 (Svjetlo istine… Svjetiljke bez ulja… Iznošena odjeća…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5824, 10 Prosinac 1953

SVJETLO ISTINE… SVJETILJKE BEZ ULJA… IZNOŠENA ODJEĆA…

Vaš je posao da rasvijetlite, da (do)nosite svjetlo u tamu noći, jer vi ste okruženi sa tamom u kojoj još nikakvo svjetlo nije bilo zapaljeno. Noć je svugdje gdje se ne može pronaći čista istina, gdje ljudi žive u zabludi, gdje oni još nisu bili ispravno obaviješteni na duhovnom nivou… Noć je gdje duh ljudskog bića još nije bio probuđen u život, koji jedini zapaljuje svjetlo u njegovu srcu… Kakvogogd duhovno znanje vi ljudi primate će vama ostati beskorisno sve dok ne živite život ljubavi, jer ono će samo ostati mrtvo znanje… Ali ako se osvrnete oko vas, vi nećete biti sposobni pronaći mnoge ljubavi sklone ljude i prema tome niti puno svjetla, budući ljubav zrači svjetlo na prvom mjestu, budući znanje jedino dobija život kada je bilo oživljeno ljubavlju…

Gdjegod se ljubav podučava Moj je temeljni zakon proglašavan, i tamo je također istina… Tamo su istinski predstavnici Krista i oni govore u Mojem duhu… Da li oni uspiju u tome da će njihovi slušatelji ispuniti zapovijedi ljubavi to je na potonjima, ali stanje zrelosti ljudskog bića i time također njegovo duhovno prosvjetljenje, potpuna realizacija, čovjekovo unutarnje rasvjetljenje, jedino zavisi o njegovom ispunjavanju zapovijedi ljubavi spram Mene i njegovih bližnjih ljudskih bića… Ispunjenje zapovijedi ljubavi zahtjeva način života u skladu sa Mojom voljom, kretanje unutar Mojeg vječnog reda, time promjenu iz zla u dobro… To jedino je Moja volja, i Moji istinski predstavnici na Zemlji će motivirati ljude to činiti, to jedino je vinogradarski posao kojeg Moje sluge trebaju vršiti, obavijestiti ljudsko biće da on jedino može postati savršen kroz život ljubavi (Matej 5:48), da jedino ljubav može uspostaviti uniju sa Mnom (1 Ivanova 4:16).

Posljedično tome, sve što je predstavljeno ljudima kao Moje Evanđelje treba jedino ciljati ostvariti oplemenjivanje ljudskog bića, transformirati ga u ljubav, onda će Moje sluge na Zemlji vršiti istinski vinogradarski posao… Ali zašto ima toliko malo svjetla na Zemlji, budući je Moje Evanđelje naposlijetku proglašavano diljem svijeta?… Ili se više važnosti daje ceremonijama nego proglašavanju Mojeg Evanđelja?… Da li je proglašavanje Božanskog učenja ljubavi tretirano kao manje važno kako bi se pioritet dao namjesto toga drugim doktrinama? I da li ljudi obraćaju više pažnje na ta dodatna učenja i zapovijedi nego na Moje učenje ljubavi?

Promislite ozbiljno o ovim pitanjima i izvucite iz njih ispravne zaključke… Ako Ja duhovno sazrijevanje činim zavisnim o ispunjavanju Mojih zapovijedi ljubavi (može također, ‘povezujem sa ispunjavanjem…’), ako duhovna aspiracija reducira ili čak poriče zemaljsku nevolju, ali ako vi možete primjetiti više zemaljske nevolje nego ikada u svijetu, onda duhovnom napretku još puno toga nedostaje i stoga slijedi da ljudi također zanemaruju što im opetovano ponavljam kako je najvažnija potreba: prakticirati ljubav… I stoga Evanđelje ljubavi nije bilo propovijedano ljudima dovoljno naglašeno… Posljedično tome, mora da ima tek nekoliko istinskih predstavnika Mojeg učenja ljubavi, samo nekoliko vjernih slugu na Zemlji koji Mi služe, premda svi oni vjeruju kako govore u Moje ime…

Previše je pretvaranja a premalo istine, i smrt se također može pronaći tamo gdje Ja trebam biti proglašavam i gdje se vjeruje kako Ja jesam proglašavan, ništa više nije živo osim tradiconalne pojave/nastupa, tek odraza onog što je jednom blistavo sijalo u krajnjoj vitalnosti… To je zašto niti nema više života među ljudima, ni realizacije, ni istine niti duhovnog napretka… sve što je ostavljeno je iznošeno odijelo koje više ne poslužuje svrsi, ali koje se pretjerano cijeni… Oni su svjetiljke bez ulja, lažno predstavljene ljudima kao izvori svjetla ali koji nisu u stanju zračiti ni najmanji tračak svjetla. Otud je tama svugdje, duhovna je noć svugdje okolo, i jedino vrlo rijetko se zapale sićušna svjetla, jedino vrlo rijetko će istinski predstavnik Mojeg kraljevstva dobiti pristup/ulaz u tamu sa njegovim svjetlom… Ipak njihovo će svjetlo sijati blistavo, oni će biti sposobni ponuditi razjašnjenje i donijeti istinu… svjetlo realizacije, koje će blagotvorno afektirati svakoga tko traži svjetlo.

AMEN

Spread the Truth