Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5819 (Dar Duha… Dar mudrosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5819, 5 Prosinac 1953

DAR DUHA… DAR MUDROSTI…


Dar mudrosti mora također biti stečen, utoliko da je djelovanje u Ljubavi preduvjet, čovjek stoga ne prima ovaj dar proizvoljno, nego mora prethoditi Ljubav-ni život, koji mu prije svega donosi Dar mudrosti. Jer, mudrost nije samo znanje… Mudrost je potpuno razumijevanje za najdublje znanje, a ovo razumijevanje zahtijeva Ljubav… Znanje i mudrost stoga treba različito vrjednovati, svaki čovjek može prisvojiti znanje, on sebe razumski može prenijeti čak i u najdublje duhovno znanje, on ga sebi može donijeti ili kroz proučavanje prodrijeti u takvo znanje… A ipak to za njega još ne treba značiti posjedovanje mudrosti, jer pod tim treba razumjeti buđenje duha, jer je to dakle također dar Duha, kada je čovjekovo znanje postalo mudrost, kada on može shvatiti sve do dna, a svoju mudrost može i razdijeliti, tako da to bude i od strane bližnjih shvaćeno, onda je on kroz djelovanje u Ljubavi isto tako pronašao i prosvjetljenje svog duha. Tek onda je znanje probuđeno u život, tek onda je to Božanska Istina, Božanski dar, koji ne može biti nadomješten ili uspoređen s ničim zemaljskim. Vama ljudima dakle, može biti ponuđena Istina, vi nju možete prepoznati kao duboko znanje, no ipak ne trebate prodrijeti u njen preduboki smisao, ili pak… tek Ljubav-ni život vam omogućava spoznati značenje znanja, tek Ljubav-ni život vas čini mudrima i prosvjetljuje vaš duh… Vi ljudi međutim, također trebate težiti Daru mudrosti… Vi se ne trebate zadovoljiti primanjem znanja sukladnog Istini. Vi trebate sada također nastojati prodrijeti i znanje ispravno prosuditi, vi ga trebate zaštititi od deformiranja. A sve ovo zahtijeva život u Ljubavi, a tek onda i znanje ima učinak mudrosti. Za vas ljude je to svjetlo, koje osvjetljava vaš zemaljski put, i vi onda svjesno koračate prema vašem cilju… vi prepoznajete Vječnu Istinu, i težite za njom, vi koristite Dar mudrosti i usrećujete sebe same i vaše bližnje, koji sada kroz vas također mogu doći do svjetla. 

AMEN

Spread the Truth