Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5808 (Obaveza distribuiranja… Upozorenje o nepoznatom znanju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5808, 19 Studeni 1953

OBAVEZA DISTRIBUIRANJA… UPOZORENJE O NEPOZNATOM ZNANJU…

Ništa vas ne smije spriječiti podupirati Istinu koju primate od Mene Osobno. A ono što vam nije bilo dano od strane Mene Osobno ne treba postati predmetom vaših razgovora; vi ne možete uvjerljivo zastupati što vam nisam dao a jedino uvjerljivi govori su uspješni i mogu rezultirati u blagoslovima. Znanje je neiscrpno… ipak za vaš zemaljski život možete jedino primiti informaciju koju možete najviše iskoristiti… I to je znanje koje vam dostavljam… uvijek u skladu sa vašim mislima i zrelošću vaše duše. Ja samo želim da živite ispravan i prikladan način života, stoga vas obavještavam o vašem zadatku na Zemlji i objašnjavam razloge za ovaj zadatak u životu. Ali trebate znati kako ste ograničena stvorenja koja, međutim, mogu sebe osloboditi od njihovog zarobljeništva njihovom vlastitom slobodnom voljom… Stoga kako bi stremili ka, i ostvarili ovo oslobođenje, Ja vam osiguravam vodilice za vaš način života. Vaš osjećaj odgovornosti treba biti potaknut tako da će on naknadno odlučivati vaše misli i djelovanja… I, sa tim ciljem, Ja vam doista osiguravam sveobuhvatna objašnjenja…  Ipak to će uvijek jedino biti djelomično znanje u poredbi sa apsolutnom realizacijom koju posjeduje usavršena duša svjetlosnog bića u kraljevstvu onostranog. Unatoč tome, informacija koju vam dajem obuhvaća sva područja vrijedna poznavanja, tako da ste tako reći, potpuno obaviješteni… i uvijek sposobni ponuditi objašnjenje ako vam u potrazi za njim pristupe drugi ljudi… Pa ipak, bilo bi nemudro od vas nekritično saopćiti sve što ste primili od Mene bližnjim ljudskim bićima koja nisu još dovoljno zrela i prema tome to neće razumjeti… Vi možete uvijek jedino distribuirati što je potrebno od strane druge osobe… ali to u apsolutnoj Istini, budući ste ponudili svoje usluge Meni, a služenje Meni se uvijek jedino sastoji od distribuiranja Istine, budući svaka pogreška ima dalekosežne posljedice… Znanje koje vam dodjeljujem najprije prosvjetljuje vas same, tako da ćete doista biti sposobni razlikovati da li druga osoba živi u istini ili zabludi… Zato ako otkrijete kriva shvaćanja, vi im se trebate suprotstaviti sa Istinom budući ste ovlašteni to napraviti, jer ste podučeni od strane Mene Osobno i vi od Mne možete uistinu primiti Istinu… Primanje Istine vas obavezuje da ju predate dalje… to treba biti rečeno opet i iznova… Prema tome, vi sa uvjerenjem možete predati dalje sve što razumijete, ali ne govorite o duhovnom znanju kojeg još ne razumijete… niti dopustite bližnjim ljudskim bićima da vas poduče o nečemu što Sam vam Ja Osobno uskratio… Držite se Moje Riječi uvijek i držite uši zatvorenima za izvanjska učenja… Jer ako vas Ja nisam obavijestio o ovima, Ja ne smatram kako je to znanje od koristi za vas… Ja ću odgovoriti na vaše svako pitanje, posebice ako je znanje opet korisno za rad za Mene. Ali pod nikakvim okolnostima vi ne smijete ovjeravati vaše vlastite misli kao istinu sve dok one nisu potvrđene kroz Moj duh… A to je slučaj ako dozvolite bližnjim ljudskim bićima da tako utječu na vas da prihvatite i zastupate njihovo mentalno znanje… Ja postavljam osjećaj za Istinu i zabludu u srce Mojih nositelja svjetla i oni uvijek trebaju obratiti pažnju na njihove osjećaje… oni uvijek trebaju iskreno žudjeti Istinu i jedino nastojati služiti Istini, onda će oni također služiti Meni i njihove će misli ostati oslobođene zablude, oni će biti prikladne sluge za Mene i raditi uspješno za Mene i Moje Kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth