Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5801 (Bezvrijednost zemaljskog znanja u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5801, 4 Studeni 1953

BEZVRIJEDNOST ZEMALJSKOG ZNANJA U ONOSTRANOM…


Ne cijenite previsoko vaše zemaljsko znanje, jer s tim ne možete ništa započeti u vječnosti. Ono vam može dobro poslužiti za vrijeme vašeg zemaljskog života, ali ako ga vi ne iskoristite da priskrbite duhovno znanje, tako da vi kroz zemaljsko znanje postignete spoznaju da ste Božja stvorenja, i onda se potrudite dospjeti do potpune Istine od Boga, vi nećete imati nikakvu korist kada uđete u duhovno kraljevstvo. Ali, čak i ono duhovno znanje koje je dobiveno samo na čisto racionalan način, treba vrjednovati kao zemaljsko znanje… koje se dakle dotiče duhovnih pitanja, ali je stečeno kao bilo koje drugo zemaljsko znanje, putem proučavanja (studiranja) u svrhu profesionalnog djelovanja… Pa čak ako vi naučite Knjigu Otaca napamet, ako se potrudite iznova protumačiti Božju Riječ na temelju proročanskih iskaza, ako vi rečenicu po rečenicu svladate razumski, sve to vam neće moći vrijediti više od bilo kojeg drugog znanja, koje za sadržaj nema duhovna pitanja. Jer, na kraju duši ostaje kao udio, jedino ono što vam je nesebično Ljubavno djelovanje pohranilo u mudrosti… duši ostaje samo ono što vam je mogao prenijeti Duh u vama. A to ne zahtjeva nikakvo svjetovno proučavanje (studiranje), nikakvo oštroumno razmišljanje, i nikakvu neobičnu moć pamćenja… Jer vam to daje Duh, kada je to potrebno… A što vam vrijedi bogatstvo koje prijeko (s one strane) ne možete iskoristiti… to je mrtvo znanje, ono vam ne daje nikakvo svjetlo, i na Zemlji vi ne možete ni dokazati Istinitost tog znanja, sve dok vam vaš duh ne da ispravnu spoznaju i moć prosudbe… Ali, ovom Duhu u vama se vi sami morate obratiti, morate Mu omogućiti da se izrazi u vama… Jedino onda će svjetlo biti u vama i vi ćete širiti jarko svjetlo pri ulasku u duhovno kraljevstvo. Blažen međutim, onaj koji dopusti biti podučen od Duha, i  istovremeno nastoji proširiti svoje zemaljsko znanje… Njemu će pristizati mnogo ideja, njemu će također biti otkriveno i zemaljsko znanje, čim je njegovo nastojanje prvenstveno okrenuto stjecanju duhovnih dobara… A, ovaj će upotrijebiti svako znanje uistinu na blagoslov, kada završi njegov zemaljski život… On će u duhovnom kraljevstvu moći razdijeliti sve što posjeduje, jer će on moći djelovati vodeći i podučavajući one ljude koji, jednako kao on, istražuju i nastoje u žudnji za Bogom i za Istinom.

AMEN

Spread the Truth