Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5799 (Dolazak Gospodnji… Uznešenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5799, 30 Listopad 1953

DOLAZAK GOSPODNJI… UZNEŠENJE…

Vidjet ćete Me kako dolazim na oblacima… duhovno kraljevstvo će sići dolje do vas; budući oni od vas koji ćete Mi ostati vjerni do kraja već možete biti uračunati kao stanovnici duhovnog kraljevstva, premda ste i dalje u tijelu… budući ćete steći zrelost koja vam omogućava vidjeti Me licem u lice… Međutim, Ja ću vam doći u susret obavijen u oblake… jer vi još nećete biti sposobni izdržati Moje preobilje svjetla premda ćete Me biti u stanju vidjeti bez da zamrete. Jedino Moji vjerni sljedbenici mogu razumjeti proces uznešenja i Moj povratak na Zemlju i on je prema tome njima također vjerojatan. I čak ako Ja opetovano pokušavam potkrijepiti i objasniti ove konačne događaje… ljudi na ovoj Zemlji neće prihvatiti ništa neobično i neprirodno budući njima nedostaje razumijevanja za duhovne stvari i stoga se njima ništa duhovne prirode ne može otkriti… Posljedično, oni Me isto tako neće biti u stanju ugledati makar ćete vi, Moji vjerni sljedbenici, radosno i čeznutljivo pružati vaše ruke ka Meni… Oni neće vidjeti ništa… Ipak proces uznešenja neće ostati skriven od njih i ispunit će ih sa nevjerojatnim užasom… Jer također je protuprirodno da ćete vi lebdjeti spram Mene, da ću vas Ja privući do Sebe i stoga će vaša tijela živa napustiti Zemlju spram viših sfera, spram svjetla. Međutim, nevjernici neće vidjeti svjetlo, budući svjetlo neće ući gdje se ono i dalje susreće sa otporom. Jer proces uznešenja bi mogao i dalje obratiti one ljude koji su bili obaviješteni o njemu premda ga oni nisu prihvatili… kratka misao u posljednji trenutak bi i dalje mogla ponukati osobu da Me zazove, i on bi bio spašen od uništenja (Joel 2:32)… To je zašto Ja dozvoljavam da uznešenje prosljedi vidljivo kako bi uistinu iskoristio svaku mogućnost za spasenje. Unatoč tome, ljudska su srca već previše otvrdnula da bi bila sposobna prepoznati Moju Ljubav… Vi ćete Me, međutim, ugledati… i sva patnja će biti zaboravljena, jer onda više nećete biti stanovnici ove Zemlje nego namjesto toga Mojega kraljevstva, jer mjesto mira koje će vas primiti vas neće više podsjećati na stari svijet… Moj dolazak je bio najavljen vama ljudima još od Mojega uzašća na Nebo… i opet i iznova Sam Ja bio očekivan od strane Mojih Vlastitih… Ali Moj dolazak je također kraj ove Zemlje i Ja se jedino trebam očekivati na kraju perioda spasenja, budući ‘Moj Dolazak’ predstavlja kraj a ‘Uznešenje’ početak novog doba… i svi preduvjeti koji su nužni za dezintegraciju zemaljskih tvorevina moraju prvo biti prepoznatljivi… Jer niti Moj povratak na Zemlju niti uznešenje Mojih Vlastitih se ne mogu dogoditi dok dan Suda nije došao za sve ljude… baš zbog toga jer bi obadva fenomena naznačavala jednu prisiljenu vjeru za ljude koji su i dalje živi i budući Ja ne dozvoljavam da se išta neobično dogodi kako bi nagnao ljude da vjeruju u Mene… Jedino konačan kraj ove Zemlje je naumljen za to, i jedino konačan kraj potrebuje razdvajanje duhova… onda ću Ja Osobno doći Mojim Vlastitima i odnijeti ih, tako da će oni biti oslobođeni od ogromne nevolje i primiti nagradu za njihovu vjernost… i radovati se i slaviti Onoga Kojeg će onda vidjeti u svoj Njegovoj slavi.

AMEN

Spread the Truth