Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5798 (Nevjerovanje po pitanju proglašenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5798, 29 Listopad 1953

NEVJEROVANJE PO PITANJU PROGLAŠENJA…

Vi ljudi ne dajete pouzdanja upućivanjima u svezi kraja… vi živite u svijetu i ne želite prihvatiti ono što sebe priprema izvan materijalnog svijeta i što će se, sa izvjesnošću, dogoditi u vrijeme određeno od strane Mene. Ja ne mogu u vas usaditi vjerovanje, ono mora proizaći u vama samima; Ja vam mogu jedino uvijek pomoći time što usmjeravam vaše oči spram aktualnih događaja koji bi vas uistinu trebali učiniti opreznima. Jer Ja Sam proglasio znakove posljednjih dana kroz vidjeoce i proroke, koji su jedino proglasili u Mojoj volji što su vidjeli da se događa u posljednjim danima. I čak sada Ja jedino mogu skretati vašu pažnju na to, Ja vas jedino uvijek mogu opet opomenuti da obratite pažnju na ono što se događa oko vas… I onda ćete zasigurno prepoznati čas u kojem živite (Matej 24:32, 33). Jer Ja neću dopustiti da doživite kraj bez upozorenja, on vas neće snaći bez da je bio najavljen; ipak čim vi ne dajete pouzdanja ovim proglašenjima on će vas iznenaditi, budući Moja Riječ sebe ispunjava budući je jedina Istina. Čak ako vam je napredak obećan od strane ljudi… to isto tako neće spriječiti kraj, i jedino će postati jasno očigledno gdje vjera više ne postoji (Luka 18:8), gdje će se jedino zamjećivati svijet u kojem je Moj protivnik prevladao. I to je, također, znak prilazećeg kraja… 

Jer biti će kao u doba Noe (Matej 24:37-39)… Ljudi će živjeti u grijehu, jedino će se naslađivati i pokušati izvući što mogu iz svijeta… ali oni više neće obraćati pažnju na Mene. I ako samo promatrate ljudski stav spram Mene, spram vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti, onda ćete biti također sposobni otkriti u tome znak posljednjih dana… Razlog zašto ljudi više nemaju vjeru je zbog njhova nedostatka Ljubavi… Ljubav se ohladila među ljudima (Matej 24:12)… i, prema tome, vjera je također umrla, jer čak oni koji sebe nazivaju religioznima, koji ne niječu potpuno Boga i Stvoritelja, nemaju žive vjere, inače bi sebe pripremili za kraj, inače bi ne-kolebajući se vjerovali naznakama kraja… Sva opominjanja i upozorenja su uzaludna za one kojima su adresirana… I čak ako kucam jako glasno i jasno na vrata njihova srca, čak ako ih prepadnem kroz neočekivane događaje u njihovim životima i njihovom okruženju, oni će jedino na njih gledati na svjetovan način i neće prepoznati Moj glas, čak ako on njima jasno govori… I što se više kraj približava to oni više odlučno odbacuju upućivanja, činjenica da će viša sila intervenirati njima izgleda sve više nevjerojatna… ali utoliko više će ljudi spremni biti za njihovu propast… I sve će se dogoditi kao što Sam najavio.

AMEN

Spread the Truth