Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5797 (Kraj će doći bez ikakve sumnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5797, 28 Listopad 1953

KRAJ ĆE DOĆI BEZ IKAKVE SUMNJE…

Vi više ne možete odugovlačiti Kraj… Vremenska granica je istekla i jedino nekoliko dana preostaje do Kraja… taman dovoljno vremena koliko Sam smatrao nužnim kako bi i dalje donio oslobađanje onima koji su još u stanju i voljni promijeniti se. Jer Moje oči vide sve i Moje uši čuju sve, i time su najtajanstveniji impulsi ljudskog srca Meni poznati… A budući Moja Ljubav važi za sve Moje žive tvorevine Ja ću još doći pomoći onima koji hvataju Moju iskupljujuću ruku i čija je volja uvijek bila Meni poznata. Ja dolazim pomoći svakome tko dozvoli sebi biti pomognutim… I time, na Kraju nitko neće biti u stanju reći da mu nije bila ponuđena Moja iskupljujuća ruka… Jer Ja osijećam žalost poradi svakog stvorenja koje će, na kraju ove Zemlje, morati otrpjeti tešku sudbinu zatočeništva u tvorevinama Nove Zemlje (Knjižica br. 44)… budući je ono već doseglo stanje slobodne volje i mora biti nanovo zavezano/ograničeno jedan beskonačno dug period vremena. Prema tome Ja ću prethodno tome doista iskoristiti sva sredstva kako bi usmjerio k Meni srca onih ljudi koji Me još ne žele priznati. Ja doista neću ostaviti ni jedan kamen neprevrnut što bi moglo rezultirati u promjeni ljudskih srdaca… Ipak moram ostaviti ljudima njihovu slobodnu volju i ne mogu ih prisiliti da dođu k Meni.

Ali Kraj će doći bez ikakve sumnje… Kad je Moj čin Iskupljenja bio ostvaren na ovoj Zemlji, kada je nekolicina koji će još prihvatiti pomoć biti pomognuto… I to je jedino kratko vrijeme… tijekom kojeg će još mnogo rada biti sprovođeno u iskupiteljskom smislu… tijekom kojeg će svjetlosni svijet izvanredno marljivo raditi da bi prodro u tamu, tijekom kojeg će ljudsko razmišljanje na svaki način biti pod utjecajem kako bi Kraj Zemlje učinili vjerojatnim. I svatko tko doprinosi spram širenja svjetla će biti obilato poduprijet od strane Mene, jer Ja ću blagosloviti svakoga tko pomaže izbaviti duše od užasne sudbine obnovljenog prognanstva u materiju Nove Zemlje. I bez obzira koliko nizak je stupanj zrelosti… ako ljudsko biće prepozna i prizna Mene u času njegove smrti… njegov napredak u onostranom će biti osiguran… Ipak biti potpuno bez vjere na Kraju dâna podjarmljuje ljudsko biće Mojem protivniku (Sotoni), i on će morati dijeliti njegovu sudbinu na Dan Suda (Otkrovenje 20:2, 3). Vi ljudi morate vjerovati u Mene ako želite da vam ukažem milosrđe.

AMEN

Spread the Truth