Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5791 (Put ka Golgoti… Slijeđenje Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5791, 16 Listopad 1963

PUT KA GOLGOTI… SLIJEĐENJE ISUSA…


Ići putem ka Golgoti je ispravno slijeđenje Krista… Vi to nećete razumjeti, ako vjerujete, da je Isus Krist prošao ovaj put za vas, da je On, poradi vaših grijeha, uzeo na Sebe sve muke Križnog puta, stoga je vama preuzeo patnju, i Sam ju podnio za vas… A vi ste i nad tim u ispravnoj vjeri… On je za vas otplatio dug (iskupio, izbrisao krivnju), kroz Njegovu patnju i smrt na Križu… Krunidba Njegovog zemaljskog puta je međutim, bilo sjedinjenje s Njegovim Ocem od vječnosti… On se spojio s Njime za vječnost… On i Otac su postali jedno… A, da bi se postigao ovaj cilj, slijeđenje Isusa je jedini put… da dosegne ovaj cilj, čovjek također treba na sebe uzeti zemaljski život pun patnje, on mora strpljivo ići zemaljskim putem do kraja, ma koliku on njemu, još tako veliku patnju, još tako veliku muku i odricanje i neimaštinu donio… On mora ispiti kalež do dna, i uvijek jedino Božanskog Gospodara i Spasitelja držati pred očima, Kojega slijediti jest svo njegovo nastojanje, i s Kojim bi on također želio biti sjedinjen za svu vječnost… Od Njega će također čovjeku prići snaga, i ako je čovjek slab, Spasitelj Isus Krist stoji uz njega i podržava ga, On mu pomaže nositi križ, dok on ne postigne svoj cilj… A sada ćete vi shvatiti, zašto su pobožni, Bogu-predani i posvećeni ljudi, često proganjani patnjama i bolestima, zašto im je natovaren križ koji njima izgleda gotovo nepodnošljiv… Radi se o dijeteštvu Božjem, o sjedinjenju s Njim na takav način, da oni – kao bliski Ocu –  mogu primiti neograničenu snagu i svjetlo, te osjećati beskrajno blaženstvo, koje može proizaći jedino iz potpunog sjedinjenja s Njim, a ovo stanje je otuda najdragocjenije što može biti postignuto na Zemlji, no uz velike žrtve, uz odricanje od svega onoga što čovjek osjeća kao ugodno na Zemlji… On mora u Istini ići putem ka Golgoti… on ne smije više gledati svijet, on mora odvraćena pogleda ići korak za korakom, u nevolji i muci. On mora znati, da njegovo tijelo pati samo zbog duše, tako da ona onda može stupiti pred Božje lice sasvim pročišćena, kako bi od Oca bila prihvaćena s najdubljom Ljubavlju, kao Njegovo dijete koje Ga je, Njemu za Ljubav, slijedilo, koje je Njemu za Ljubav prošlo križni put na Zemlji, i koje On sada uvodi u sva prava jednog djeteta… jer je ono – kao već okrenuto nazad k Ocu – sada čak još na Zemlji položilo i izdržalo kušnju (ispitprobu), koju svako stvoreno anđeosko biće mora izdržati do potpunog stapanja s njegovim Stvoriteljem i Ocem od vječnosti, kako bi kao savršeno, sada moglo stvarati i djelovati u kraljevstvu svjetla.

AMEN

Spread the Truth