Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5788 (Kristova crkva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5788, 13 Listopada 1953

KRISTOVA CRKVA…

Osoba koja ozbiljno stremi ka Meni će također postići njegov cilj… Ja Sam put, Istina i život (Ivan 14:6)… Svatko tko Me traži je već zakoračio stazom, i on će biti vođen od strane Mene u Istinu koja će mu dati život… Međutim, svatko tko Me ozbiljno traži Me neće pokušati pronaći u određenoj školi razmišljanja jer on će znati da se Ja mogu pronaći jedino u njegovu srcu, da je jedino njegovo srce presudan činbenik s obzirom na to da li Sam Ja prisutan gdje Sam proglašavan… Moja doktrina Ljubavi može biti propovijedana svugdje… ali da li će Me ljudsko biće pronaći svugdje je u cjelosti odlučeno od strane žudnje njegova srca i… da li je to iskreno traženje za Mnom… Riječi mogu potpaliti svugdje i probuditi čežnju Ljubavi za Mene, ali jedino nakon što su potpalile volju će se zaći na ispravan put. I onda će osoba također biti sposobna razlikovati Čistu Istinu… on će prihvatiti i stremiti za onime što jedino vodi do života koji traje zauvijek. Jednom kada je srce bilo zahvaćeno od strane Moje Riječi povezanost sa Mnom će biti uspostavljena i Moje prisustvo će njemu biti osigurano… Onda on više neće pripadati ni jednoj školi razmišljanja nego Mojoj Crkvi, koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji i do koje bilo koja crkvena organizacija može voditi koja proglašava Moje Božansko učenje Ljubavi, koja zahtjeva vjeru u Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta.

Prema tome, ne borite se jedni protiv drugih ako svi stremite ka Meni, jer onda ću vas Ja voditi na ispravan put, na put Istine, koji vodi u vječni život. Onda će svatko tko pripada Mojoj Crkvi prepoznati koja se učenja razlikuju od Čiste Istine i on će također biti sposoban voditi slijepog koji, nesvjestan opasnosti, hoda duž sporednih puteva koji ne vode do cilja. I ako ovi slijepi ljudi također iskreno tragaju za Mnom, onda će oni također sebi dozvoliti biti vođeni i biti zahvalni za pomoć budući oni prepoznaju Moje vođenje, jer… svatko tko Me ozbiljno želi pronaći… će također biti zahvaćen od strane Ljubavi i osjećati će ovu Moju Ljubav… Ja Sam put, Istina i život… svatko tko Me nastoji doseći, čije je srce okrenuto spram Mene, ne može zastraniti… I čak ako je on i dalje uhvaćen u najveću pogrešku, time i dalje daleko od Istine… on će unatoč tome završiti u Mojoj Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji, budući je njegova žudnja za Mnom, njegova vjera u Mene, temelj na kojem je Moja Crkva izgrađena… Jer jedino vrloduboka i živa vjera će stremiti ka Meni, jedino vrloduboko vjerno ljudsko biće ima žudnju njegova srca usmjerenu spram Mene, i Ja ću doista dozvoliti da budem pronađen od strane njega.

AMEN

Spread the Truth