Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5787 (Poticanje ne-vjernika na djela Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5787, 12 Listopada 1953

POTICANJE NE-VJERNIKA NA DJELA LJUBAVI..

Ne-vjerniku se ne može usaditi duhovno znanje pošto on odbija sve što se ne može dokazati nego baš zahtjeva vjeru. No on može biti potaknut na djelovanje u Ljubavi, jer jedino putem Ljubavi može dospjeti do vjere. Srce ne-vjernika ne mora biti otvrdnuto, tako da će on kad mu je nevolja drugih ljudi predočena učiniti djela Ljubavi prema bližnjemu, ako je putem njemu naklonjenog čovjeka potaknut na to da doprinese ublaženju nevolju drugoga …. ako se apelira na njegovo suosjećanje, na njegovu spremnost za pomoći i njegovu materijalnu situaciju koja mu omogućuje da pomogne ….

Najveća zasluga čovjeka koji i sam živi u Ljubavi, je potaći drugoga na akcije Ljubavi, jer iz toga onda može proizići vjera, koja je pak bez Ljubavi samo mrtva vjera, tako da ona nije puno vrednija i korisnija nego ne-vjera. Dokle god čovjek pored nevolje drugoga (samo) prolazi, može se smatrati ne-vjernikom, čak i ako sâm sebe naziva vjernikom. Tek kad se istakne čovjekova volja za davanjem, kad se on potrudi drugoga usrećiti ili nastoji od njega odagnati patnju …. kad želi pomoći …. on je i sposoban poslušati pruženo mu znanje i zauzeti stav u odnosu na to, i tek tada je dakle moguće da u njemu zaživi vjerovanje u (jedno) duhovno područje koje postoji izvan zemaljskog područja ….

Stoga je uzaludno ne-vjernog čovjeka razumski željeti uvjeriti, njemu dakle htjeti naturati duhovno znanje i željeti ga nagovoriti da prihvati, jer čovjek bez Ljubavi za to nije sposoban. S druge strane, Božansko Učenje Ljubavi može mu biti predstavljeno te mu njegovi rezultati biti učinjeni vjerojatnima kad mu se primjerom pokaže takav jedan život u Ljubavi i kad se apelira na njegovo srce da sudjeluje u ublažavanju patnje drugih ljudi …. ako prvo bude potican na davanje iz svoga izobilja, sve dok onda sâm ne nađe zadovoljstvo u tome da čini dobro …. a tad je već zadobiven, tad će njegov otpor protiv duhovnog znanja biti sve manji, biti će uzdrman u svojoj ne-vjeri …. počinje razmišljati o svom životu i voljnije prihvaća ono što pretpostavlja vjeru … naučiti će vjerovati, jer je tad putem Ljubavi za to postao sposoban ….

AMEN

Spread the Truth