Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5778 (Lažni kristi i proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5778, 28 Rujan 1953

LAŽNI KRISTI I PROROCI…

U posljednjim će danima Čista Istina biti posebice napadana, što je djelo Sotone koji, budući je Božji protivnik, želi potkopati Istinu time što unosi pomutnju u ljudske misli tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu kao takvu. I njegove metode i taktike su tako dobro smišljene da čak ljudi čija volja Mi se ne protivi ne žele vidjeti situaciju jasno… ali koji bi ju mogli vidjeti samo ako bi oni iskreno željeli Istinu. Posebice tijekom posljednjih dana istinska i obmanjujuća svjetla će bljeskati u isto vrijeme, i prava volja za Istinom je nužna kako bi se bilo u stanju praviti razliku među njima, budući će biti teško razumjeti stvar… Budući će se pojaviti mnogi lažni Kristi i proroci, kao što je bilo predskazano… što je također znak vremena Kraja… Iz ovog slijedi da će se oni boriti na isti način, da će oni prema tome sebe prikazati kao glasnike odgore, da će govoriti Kristove riječi i predskazivati budućnost ljudima… ali da su oni predstavnici onoga koji se bori protiv Istine,… da odvede ljude krivim putem tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu. Time vi ne morate uvijek tražiti ove lažne Kriste i proroke izvan duhovnog života budući su čak predstavnici obmanjujućih učenja unutar crkvenih organizacija lažni Kristi i lažni proroci… svatko tko nudi nejasna, obmanjujuća objašnjenja treba biti uključen, baš kao i svi oni koji pokušavaju spriječiti da Čista Istina bude dana ljudima, otud svi oni koji prianjaju uz iskrivljena učenja i ograničavaju ljudsku slobodu razmišljanja uskraćujući im ono što bi moglo imati razjašnjavajući učinak…

Sve što je neistinito je djelo lažnih Krista i proroka, i da bi se napravila razlika nepobitno je nužna iskrena volja za Istinom, koja također treba biti voljna odreći se onoga što je osoba uvijek podržavala… ako to nije u suglasnosti sa Istinom. Otud vi ljudi možete jedino zaštititi sebe od akcija Božjeg protivnika tijekom posljednjih dana prije Kraja ako sebe postavite u sigurne ruke Boga, Koji je vječna Istina… ako Mu se molite sa iskrenom voljom za Istinu da vas On trebao zaštititi od pogreške i onda otvoriti vaše oči i uši… Onda ćete emocionalno prepoznati što bi trebali prihvatiti ili odbaciti… Onda će lažni Kristi i lažni proroci biti nesposobni zaslijepiti vas sa obmanjujućim svjetlom… Onda će vam pojava blagog sjaja u vašem srcu dati osiguranje da živite u Istini, i onda ćete također podržavati ovu Istinu sa uvjerenjem i podupirati njezin cilj tijekom posljednje borbe na ovoj Zemlji… i vi ćete biti istinski branitelji Krista.

AMEN

Spread the Truth