Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5777 (Božansko vodstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5777, 27 Rujna 1953

BOŽANSKO VODSTVO ….

Imajte povjerenja u vodstvo odozgor, ono će uvijek biti ispravno, ako vi želite biti upravljani od (strane) Njega Koji je Otac svih vas. Predanje Njemu, dragovoljno podređivanje vaše volje pod Njegovu, osigurava vam to ispravno vodstvo …. vaše misli odgovarati će Njegovoj Božanskoj volji, a ono što govorite i činite isto tako će nailaziti na Njegovo odobravanje, pošto vama upravljaju snage koje s Njim u istoj volji stvaraju i djeluju i pod čiji nadzor ste vi stavljeni ….

Vaša volja za Njega, vašeg Boga i Oca od vječnosti, odlučujuća je za sve vaše puteve, vaše razmišljanje i akcije. Zato ne trebate razmišljati što da činite …. Samo Mu se prvo predajte u mislima, u tihoj molitvi ili misaonoj predaji Njemu i Njegovoj volji, tad ste lišeni svake odgovornosti, jer tad ste upravljani od Njegovog Duha, i uvijek ćete činiti što je pravo pred Bogom. Samo vlastita volja može djelovati protiv toga, tj. ako Nebeskog Oca zaboravite, ako vjerujete da sve sami morate i možete uređivati, ako Ga ne molite za Njegovu pomoć …. znači ako sami idete svojim putevima …. onda itekako možete skrenuti na krivi put, ako ste bez vodiča, a tad se pazite. Jer naoko imate uspjeha …. uspjeha koji je u biti samo neuspjeh, pošto je na blagoslov samo tijelu ali ne i duši.

No pravi put, kojim vas Bog vodi, između ostalog se tijelu može činiti teškim, no nadasve će usrećivati dušu, koja se sve više može oslobađati i koja se osjeća oslobođeno, pošto joj je tijelo oduzelo teret koji je ona imala za nositi, tijelo je predodređeno za to da duši pomogne …. a to često znači vlastite tegobe …. 

Ako li tijelo njih odbaci i želi lagodno ići kroz zemaljski život, duša svoj teret mora dalje nostiti i ne može se izdići u duhovne sfere …. No Božansko vodstvo uvijek će u obzir uzimati i tijelo, jer Božja Ljubav skrbi se za čovjeka koji Mu se s povjerenjem preda(je) i moli za Njegovu pomoć. I sve što se događa tad će biti blagoslovljeno, svaki put voditi će do pravog cilja, pošto predvodi On, Koji je vaš Otac i Zaštitnik i Kome se možete povjeriti u svim nevoljama tijela i duše ….

AMEN

Spread the Truth