Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5776 (Tko obožava svijet, obožava Sotonu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5776, 26 Rujna 1953

TKO OBOŽAVA SVIJET, OBOŽAVA SOTONU ….

Tko obožava svijet, obožava i Sotonu …. to je teška besjeda i pogoditi će sve svjetske ljude pošto za vezu sa Sotonom nitko ne želi biti optužen, pa i pored toga, svijet je njegovo područje a time je njegov sluga svatko tko je potpao svijetu. Dakako da se vi ljudi nalazite usred svijeta, dakako da se morate nositi sa svijetom, dokle god živite na Zemlji, no koliko vaše srce sudjeluje u tome presudno je za to koliko ćete podani biti svijetu …. unutarnja težnja, tj. čežnja srca računa se, a ako je ona usmjerena na svijet, podložni ste onome koji je njegov knez, jer tada je vaše razmišljanje usmjereno zemaljski, a trebali biste težiti duhovnome i stoga nadvladati materiju, kako bi došli do duhovnog vlasništva.

Svijet ne možete zaobići, nego ga morate nadvladati, tj. vi stojite na početku vašeg zemaljskog života kao čovjek u ovom materijalnom svijetu koji pripada Božjem protivniku, s kojim se morate uhvatiti u koštac, kako biste onda iz toga izašli kao pobjednici i tada stupili u svijet koji je duhovan, i koji se naziva Kraljevstvo Božje …. Putem kroz zemaljski život, kroz zemaljski svijet, morate ići, no trebate se osloboditi od okova na koje se treba gledati kao na lance Sotone dok god ste pod zatočeništvom svijeta, ako sa žudnjom gledate na sve to što trebate nadvladati.

Materijalni svijet je njegovo kraljevstvo …. ono u sebi sadrži palo duhovno koje mu pripada, no nad njim ne može zapovijedati sve dok je putem Božje volje svezano u tvorevinama. Ali na čovjeka on može utjecati, pošto ovaj u stanju slobodne volje mora biti izložen svakakvom utjecaju, da bi se odlučio, da bi prošao ispit volje, koji je smisao i svrha njegovog zemaljskog života. A taj utjecaj protivnik Boga koristi uistinu na zastrašujući način…  on (to) duhovno ne želi izgubiti putem odluke njegove slobodne volje, i stoga čovjeka mami na svoju stranu putem predstavljanja svega onoga što mu se čini poželjno, ali što pripada njegovom svijetu, a što ga odvaja od Boga, što ga odvraća od cilja, koji treba postići na Zemlji.

On je gospodar materije, gospodar svijeta …. i svatko tko služi svijetu, služi njemu …. svatko tko žudi svijet i tko se veže za zemaljska dobra, veže se za Sotonu, i mora čuti tu istinu, on iz krivog obzira ne bi trebao biti pošteđen toga time što bi mu se uskratila ta istina …. On je povezan sa Sotonom, a čiji je sluga, njegovu sudbinu će i dijeliti, kad dođe dan naplate ….

Dva gospodara bore se za vašu dušu, i oba vam nude njihova kraljevstva …. no jedno je prolazno, drugo traje vječno …. a vi sami ste neprolazni, i ako si na Zemlji niste stekli neprolazno Kraljevstvo, nakon vaše tjelesne smrti ne preostaje vam ništa osim duboke tame oko vas, koja će vas neizrecivo mučiti …. kraljevstvo Sotone, koji vam ne može ponuditi ništa drugo, a čiju ste pratnju vi povećali vašom žudnjom na Zemlji. Razdvojite se od njega, dok još živite na Zemlji, odustanite od toga što pripada svijetu, težite duhovim dobrima, koja vam jedina osiguravaju vječni život, život u svjetlu, snazi i blaženosti ….

AMEN

Spread the Truth