Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5775 (Sluge Sotone…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5775, 25 Rujan 1953

SLUGE SOTONE…

Kako duboko su potonuli ljudi kojima život bližnjih više nije svet… koji nemilosrdno sebe uzdižu u Suce nad svojom braćom i proizvoljno osuđuju, lišavaju slobode, i nanose im štetu tijelu i duši… Oni su dobrovoljni sluge Sotone, đavolskog duha (namjere, uma), bez ikakve Ljubavi, nepravedni u razmišljanju i postupanju… To su zaista ljudi koji su postali đavoli, koji više ne zaslužuju nikakvo milosrđe, i koji zato moraju biti učinjeni neškodljivima kada dođe vrijeme… Njima se služi Božji protivnik, a oni dobrovoljno izvršavaju ono na što ih on potiče… Nema više Ljubavi među ljudima, a još mnogo manje pravednosti, svatko traži samo vlastitu korist, i iznuđuje ju na račun bližnjih… A to više nisu pojedini slučajevi, nego se cijelo čovječanstvo kreće u tom smjeru, čak i ako to nije uvijek očigledno, no isto tako griješe mislima mnogi ljudi, koji se ne gnušaju ili ne osuđuju ono što je očigledno djelovanje Sotone. Svijet se navikao na bestidna djela, koja sikću na nebo… Oni toleriraju, namjesto da se suprotstave, oni ne pomažu tamo gdje bi bila potrebna pomoć… A broj đavola se svakog dana povećava, i umnožavaju se njihova zla djela… No, doći će vrijeme u kojem svatko mora odgovarati pred Bogom, budući se nitko ne može sakriti pred Njim, i svi njihovi sramotni postupci će postati očiti… Ljudi više ne vjeruju u jednog Boga, oni ne vjeruju u jednog Suca pred Kojim oni moraju odgovarati, i ne vjeruju u naknadu… No, oni će morati isplatiti svoj dug do posljednjeg novčića, ništa im neće biti otpušteno, svaka nepravda će zahtijevati svoje namirenje, a sloboda koju oni zloupotrebljavaju, bit će pretvorena u zatočeništvo koje oni moraju vječnostima trpjeti, jer drugačije njihov dug ne može biti otplaćen, jer drugačije oni ne mogu doći do poboljšanja. Jedino najdublje propalo duhovno mora trpjeti takve muke, no prije Kraja ove Zemlje, ljudi će doći u najdublji bezdan, a Zemlja, osim male skupine Bogu-vjernih, moći će pokazati još jedino đavole, predstavnike onoga koji bjesni na Zemlji zato što zna da on više nema mnogo vremena… On već očigledno djeluje, jer on nagoni ljude na okrutnost, na laži i intrige, ljude koji nisu po njegovoj volji on stavlja u najveću nevolju… Sotona je utjelovljen u svojim pomagačima i suučesnicima. I svijet je pun grijeha… Započelo je vrijeme stradanja, koje priprema Kraj, i uslijedit će tako, kako je to naviješteno u Riječi i u Pismu… Započet će progoni onih koji mu nisu po volji, koji ostaju vjerni Bogu, i Njemu žele služiti, i koji zato trebaju izdržati jedno vrijeme borbe, koja je usmjerena protiv Samoga Boga… No, onda je tu i Kraj, onda je vrijeme ispunjeno, i djelovanju Sotone je stavljen Kraj… Onda je Dan Suda, u kojem je zahtijevano polaganje računa, u kojem Božja pravednost sve uravnotežava, kada svatko prima ono što on zaslužuje.

AMEN

Spread the Truth