Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5772 (Kristova crkva… Jedino život po Kristovom primjeru…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5772, 18 Rujna 1953

KRISTOVA CRKVA… JEDINO ŽIVOT PO KRISTOVOM PRIMJERU…

Svatko tko tvrdi kako pripada Kristovoj Crkvi će također živjeti kao Kršćanin, inače joj ne služi na čast. Kada će, vremenom, vjera u Isusa Krista biti javno ispovijedana onda će istinski sljedbenici Njegove Crkve postati nezatajivi (= onda će se jasno vidjeti tko su istinski sljedbenici Kristove Crkve), jer snaga vjere, koja je nužna za javno prizna(va)nje Njegovog imena, se može steći jedino kroz življenje života po Njegovom primjeru, život sljedbeništva Isusa, i on/taj je, prema tome, član Crkve koju je utemeljio Isus Krist. Mnogi ljudi će međutim služiti (= ispovijedati Krista samo) sa usnama/jezikom, oni će, također, pripadati crkvama za koje tvrde kako ih je utemeljio Isus… Ako žive u skladu sa Božanskom voljom ispunjavajući Njegove Božanske zapovijedi ljubavi onda će njihova snaga vjere biti također snažna i stajat će čvrsto za vrijeme posljedne vjerske borbe i javno ispovijedati Njegovo ime ispred svijeta… Ali njih će biti samo nekolicina, jedino ljudi koji žive život ljubavi će biti u stanju prikupiti ovu snagu otpora protiv svjetovnih vlasti/sila koje planiraju eliminirati sve što je povezano sa vjerom u Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja. I jedino onda će ljudsko biće dokazati da je Kršćanin, jedino onda će biti u stanju sebe smatrati pripadnikom Crkve koju je utemeljio Isus Krist, koja će naknadno također ispovijedati Isusa Krista pred Bogom, Ocem, kao što je On predskazao…

Kristova Crkva više ne broji mnogo sljedbenika, a što se ljubav više hladi među ljudima to će stado istinskih Kršćana postajati sve manje, pošto ljubav mora definitivno biti prakticirana kako bi ljudi bili smatrani istinskim Kršćanima i da bi svojim bližnjima osigurali svijetao primjer istinske Crkve na Zemlji, za što nije potrebno nikakvo službeno pripajanje (nekoj/određenoj) denominaciji/vjeroispovijesti već jedino život u skladu sa Božanskim zapovijedima, koje prije svega pozivaju na ljubav, ali koja će onda također predočiti određene karakteristike koje demonstriraju utemeljitelja crkve… djelovanje duha u svim pripadnicima… Kristova Crkva nije (iz)vanjski prepoznatljiva zgrada, to je jedino sjedinjenje ljudi duboke vjere koji su u najintimnijem kontaktu sa utemeljiteljem Crkve, sa Isusom Kristom, i time su također prosvjetljeni, vođeni i prožeti sa Njegovim duhom i u stanju su također djelovati naročito/izvanredno sa duhovnom snagom. Snažna vjera i duboka ljubav dokazuju povezanost sa Kristovom Crkvom i jedino će njezini pripadnici preživjeti posljednju vjersku borbu, pošto će se boriti sa Isusom Kristom Osobno i stoga će također biti pobjednici nad onime koji se suprotstavlja Kristu, nad Božjim protivnikom (= Sotonom) i njegovim podanicima… Jer Isus Krist će se pojaviti u moći i slavi u posljednji dan i dohvatit će Svoju malu skupinu k Sebi u kraljevstvo mira, a Svog će neprijatelja okovati i sa njime sve koje je on porobio.  

AMEN

Spread the Truth