Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5767 (Velika nevolja duša u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5767, 11 Rujan 1953

VELIKA NEVOLJA DUŠA U ONOSTRANOM…

Duše kojima nedostaje svjetla trpe veliku nevolju u onostranom. Bilo bi doista dovoljno opisati ovo stanje vama ljudima na Zemlji da vas se navede živjeti vaš život na Zemlji drugačije, ali to bi bio kraj vaše slobode volje; gonjeni strahom da vas ne zatekne ista sudbina vi bi se neizbježno potrudili ponašati se drugačije, tako uistinu ispuniti ono što se od vas očekuje ali ne sami od sebe, motivirani slobodnom voljom. Ipak trebate znati o sudbini duše, ona će vam biti priopćena, i onda je i dalje na vama u to/nju povjerovati i o tome/njoj izvući vaše vlastite zaključke…

Pri ulasku u kraljevstvo onostranog te su duše izgubile sve što su ljubile na Zemlji, one ne posjeduju ništa, jer prijeko mogu ponijeti jedino što su duhovno stekle, a to je ono što im uglavnom nedostaje. Pošto su živjele bezbožan način života one su okružene najgušćom tamom i potpuno su bespomoćne, ipak nisu bezosjećajne, jer njihovo im okruženje uzrokuje patnju/bol i užas, a ove boli/patnje i užasi će također biti doživljeni od strane duše koja je bez ikakvog straha i moćno primjenjivala na Zemlji što ju je naknadno uronilo u tamu… Ove će neopisive patnje onda ili probuditi dušinu žudnju da izbjegne to stanje ili će povećati njezine zle instinkte tako da će ona također tražiti zadovoljenje u ovom carstvu, što znači da će sebe potpuno podrediti silama tame. Ipak čak i duše koje nisu napustile njihov zemaljski život u takvoj grešnosti, ali čiji život je bio lišen ljubavi i nezainteresiran za sve duhovne zamisli, su u vrlo teškoj situaciji, jer one su, također, izuzetno mučene od strane tame, iako njihova volja, s vremena na vrijeme, propušta slabo svjetlo ako duša još nije potpuno otvrdnuta, tako da će pitati za svjetlo, jer jedino će žudnja omogućiti duši postići svjetlo.

Ali svim dušama nedostaje snage željeti što je ispravno… i sukladno zakonu vječnosti njima se ne može dati pomoć ako ju oni sami ne žele. Božji čin samilosti zasigurno nije gotov jednom kada je duša napustila svoje zemaljsko tijelo, ali ono što je zakazala (is)koristiti na Zemlji čak ako je to(ga) posjedovala u izobilju, ona najprije mora postići u onostranom, a preslaba je za to učiniti… Samo ih uvijek zamislite kao izuzetno oslabljena, bespomoćna bića koja neopisivo pate i zavise o pomoći kako bi bili oslobođeni od njihove patnje… bili biste prevladani sa sažaljenjem spram tih bića ako bi bili u stanju vidjeti njihovu nevolju/bol. I svi vi znate duše u onostranom za koje ne znate u kojem su stanju ušle u duhovno kraljevstvo… svi vi ste izgubili ljude kroz smrt koji su vam bili bliski… Prisjetite se bar duša koje su vam bile drage i pomozite im, jer čak najmanji rad iskupljenja na tim dušama će rezultirati u daljnjim iskupljenjima, i vi ćete tome puno doprinijeti.

Vi im jedino možete pomoći kroz ljubavlju ispunjene/nadahnute misli i molitve, kroz zauzimanje u ime tih duša koje ih, istinabog, neće izbaviti iz njihovih muka ali će im dati snagu naračun koje će duša biti sposobna promijeniti svoju volju i stremiti spram svjetla. Ona ne može biti oslobođena iz svoje bolne situacije protiv svoje volje, ali kako bi željela što je ispravno ona treba vaše zauzimanje, molitvu upućenu/pruženu sa ljubavlju, čim ona uđe u vaše misli. Jer trebate znati da duša traži vašu pomoć čim uđe u vaše misli, da ste neprestano okruženi dušama koje se nadaju vašoj pomoći, i da ne trebate sa gorčinom/srdito potisnuti misli o umrlima ako ne želite nadodati njihovoj agoniji… Sudbina tih duša ostaje skrivena od vas tako da ne bi narušila vašu slobodnu volju; vi i umrle duše okupirate dva svijeta koja su razdvojena razdijelnom crtom; vi ne možete gledati u njihov svijet a ipak on postoji i sposobni ste poslati mnogo ljubavi iz vašeg svijeta u njihov, učinak čega sebe izražava na način i u opsegu da će bezbrojne duše biti u stanju izbjeći njihovu situaciju. Često se prisjetite tih jadnih duša i nemojte ih ignorirati u njihovoj nesreći, jer biti ćete bogato nagrađeni za ono što činite za njih iz milosrdne ljubavi, utoliko što ćete primiti duhovnu pomoć na Zemlji od svih duša koje su iz tame izašle na svjetlo.

AMEN

Spread the Truth