Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5765 (Talenti… Denar… Odgovornost… Svjetlosna bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5765, 9 Rujan 1953

TALENTI …. DENAR …. ODGOVORNOST …. SVJETLOSNA BIĆA ….

Iz duhovnog svijeta stanovnicima Zemlje se posvećuje revna aktivnost, jer bića svjetlosti spoznaju stanje nevolje ljudi u posljednje vrijeme pred Kraj, i ona se uključuju pomažući, gdje god je njihova pomoć moguća radi volje čovjeka. U ovo vrijeme su se isto tako na Zemlju spustila mnoga svjetlosna bića, kako bi u tjelesnom omotaču mogla vršiti svoje djelo pomaganja …. kao što i s druge strane bezbrojna svjetlosna bića neprestano stoje u vezi sa Zemljom i njenim stanovnicima te oni pred Kraj dakle skupa rade na izbavljanju zalutalih duša. 

No utjecaj svih svjetlosnih bića, bilo to duhovno ili utjelovljenih kao ljudi, uvijek će se ticati samo duhovnog života, duhovnog razvoja čovjeka, znači samo u jednoj duhovnoj misiji na Zemlji svjetlosno biće se može aktivirati, jer ono je taj zadatak preuzelo pri punoj volji, kad je izrazilo spremnost za utjelovljenje na ovoj Zemlji, i pošto čovjeku sada nedostaje sjećanje na to, ono je od bićā duhovog kraljevstva neprestano usmjeravano i ljudsko u njemu je pripremano za taj zadatak, jer ne pruža otpor duhovom utjecanju, ono se da voljno voditi i tako ispunjava svoju misiju koju je prihvatilo …. 

Dakle takav jedan čovjek na izvjestan način pogodan je za to …. On posjeduje osobine i sposobnosti koje ga čine podobnim za taj zadatak, njegova duša posjeduje određenu duhovnu zrelost a i nadarena je za to da sve lakše spoznaje i obuhvaća …. Dakle ona ima talente …. a kao posljedicu toga i veliku odgovornost za to da te talente ispravno koristi …. I njen zadatak sastoji se upravo u tome da svoje vlastite talente probudi i u bližnjima …. Ono što čovjek sam od sebe nema, to može naučiti, ako primi ispravnu poduku za to …. Svaki čovjek sposoban je zatražiti Duh od Boga, kad mu se osvijesti to da mu Bog daruje Svoj Duh …. 

Svaki čovjek može moliti za prosvjetljenje putem Duha, ako mu se s kompetentne strane Bog predstavi tako da Ga on spozna kao Boga Ljubavi, Koji takvu jednu molbu uvijek ispunjava. Što čovjek ne čini sam od sebe, jer to ne zna, može činiti kad ga se o tome ispravno poduči …. Dakle i on svoje male talente može uvećati, ako to želi …. No ta volja je slobodna …. On svoje talente može ostaviti nerazvijene, on ih uopće ne mora koristiti, ili ih pak neograničeno kultivirati (trenirati) …. Samo ako se drži toga što mu savjetuju oni koji u tome imaju iskustva ….

A oni ne traže ništa nemoguće, jer kao prvo navode sigurno djelujuće sredstvo …. prakticiranje Ljubavi, jer tada čovjek sasvim izvjesno dolazi u posjed snage i …. pošto je ta snaga iz Boga …. ona mora imati izgrađujuće djelovanje …. Prakticirati Ljubav može svaki čovjek, pa s obzirom na to razvijati i svoje talente, a da li on to čini i u kojoj mjeri, u skladu s tim Bog će ga suditi prema njegovim talentima …. Po denaru koji mu je bio dan da ga umnoži, što je moguće svakom čovjeku ako se ne zatvara pred poticajima i podukama onih, koji su odozgor dobili službu …. koji su je dragovoljno preuzeli u spoznaji duhovne tame na Zemlji, koja se neprestano uvećava što je Kraj bliži …. 

AMEN

Spread the Truth