Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5764 (Stav neupućenih i obmanutih ljudi spram Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5764, 8 Rujan 1953

STAV NEUPUĆENIH I OBMANUTIH LJUDI SPRAM ISTINE…

Teško je prosvijetliti ljude sve dok su oni uvjereni kako poznaju Istinu. Potpuno neobaviještena osoba će rado prihvatiti znanje koje mu je ponuđeno, i ako se pokaže da ga ono prosvjetljuje ono će ga usrećiti. Teško je uvjeriti nekoga da on razmišlja neispravno ako vjeruje za sebe kako već zna Istinu, a čak je još teže njemu prenijeti drugačiju duhovnu informaciju, budući se on drži prijašnjeg i jedino je prijemčiv za drugo znanje kada počinje dvojbiti. I stoga, vi uvijek možete prepoznati među vašim bližnjim ljudskim bićima one koji su potpuno bez vjere i žive čisto zemaljski život, i one koji smatraju sebe religioznima, koji čak gorljivo podupiru njihovu vjeru a ipak brane nešto što je daleko od Istine.

Prijašnji su u većini i, zbog njihove totalne nevjere, u groznoj nedaći jer ne traže kontakt sa svijetom koji je njihov dom baš kao i njihov cilj, dok će vjernici sebe i dalje zaokupiti sa duhovnim predmetima unatoč pogrešnim učenjima i obmanjujućim gledištima koja jedino trebaju biti ispravljena, i njima će često biti ponuđena prilika za ovo na Zemlji baš kao i u onostranom, ipak smjer njihovih misli je uvijek određen njihovom slobodnom voljom. Ali kompletnim nevjernicima bi trebala biti ponuđena duhovna informacija, oni bi trebali biti motivirani o njoj razmišljati, stvarnost duhovnog svijeta bi im najprije trebala biti učinjena mogućom, i oni također mogu biti pridobijeni ako im je duhovno znanje predstavljeno inteligentno.

Što je više osoba sebe udaljila od crkvenog vjerovanja, to je teže uvesti ga u crkvene doktrine, čak ako se one i podudaraju sa Istinom… Ipak na neki način se svakoj osobi treba pristupiti, jedino što je potrebno opsežno znanje za pridobiti takve ljude, koje na kraju ipak vodi tamo gdje Bog može biti pronađen… Ovi ljudi moraju naučiti vjerovati putem promišljanja, i onda će oni postići vrloduboku, živu vjeru ako ozbiljno žele Istinu. Jer njihovo vjerovanje ne treba uvijek prikazati njihovu kompletnu udaljenost od Boga… Oni su možda bili gurnuti u nevjerovanje naračun obmanutih učenja koje je njihov razum odbio prihvatiti i što je rezultiralo u njihovom odbacivanju svega… I ovim ljudima treba biti pomognuto iznova putem njihova razuma da prepoznaju Istinu, onda će oni sami postati uvjereni podržavatelji Istine i ostati čvrsti u njihovom uvjerenju…

Srce i razum moraju biti sposobni prihvatiti duhovne koncepte, jer Istina, koja potječe od Boga, može također izdržati svo razumsko pomno ispitivanje i ne zahtijeva slijepu vjeru… dok obmanjujući duhovni koncepti, obmanjujuće religijske doktrine, neće izdržati ozbiljno ispitivanje od strane razuma i prema tome je slijepa vjera zahtijevana za ova učenja, što nikada nije Božja volja… Puno je lakše za skeptika pristići do Istine nego za one ljude koji ne žele Istinu budući da oni vjeruju kako je već posjeduju… koji ne koriste njihov razum nego prihvaćaju sve ne istražujući porijeklo toga.

AMEN

Spread the Truth