Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5759 (Prava molitva… Dječji odnos…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5759, 1 Rujna 1953

PRAVA MOLITVA …. DJEČJI ODNOS ….

Tko god Me zazove Ja ga čujem. Moje uho osluškuje svaki ton, svaki dah Moje djece, i Ja im se priginjem, još prije nego su oni izgovorili riječ, pošto ljubim Svoju djecu. Moja Ljubav premošćuje svaku udaljenost, i nema odvojenosti između djeteta koje srdačno moli i Mene, jer njegov zov doseže do Mene i primiče Me njemu, pošto sam Ja uvijek voljan pomoći i pošto blagoslivljam svaki kontakt koji zemaljsko dijete uspostavlja sa svojim Ocem od Vječnosti.

Ja obraćam pažnju na svaki poziv koji se iz srca izdiže k Meni, no na riječi koje izgovaraju samo usta Ja ne obraćam pažnju …. A kolike molitve se izgovaraju koje ne mogu doseći Moje uho pošto su samo molitve usana. Sama jedna jedina misao može i hoće postići više nego duge molitve kojima nedostaje iskrenost (dubina), pošto ne govori dijete sa Ocem, nego se samo čovjek sjeća njemu dalekoga Boga i trudi Ga se pokrenuti da prihvati prazne riječi i ispuni zahtjeve, jer se sam čovjek više ne osjeća dovoljno moćan sam izaći na kraj sa životom, i treba pomoć. Ali ne ide pravim putem, zahtijeva a treba moliti.  

No preduvjet za jednu molbu je povjerenje djeteta u Oca, čovjek sam se mora osjećati kao dijete Onoga Koji ga je stvorio, i zato se ponizno i s vjerom povjerava Ocu …. A to iziskuje intimne riječi (upućene) Ocu, koje ne trebaju biti izgovarane ali trebaju ispunjavati misli djeteta. No najčešće su molitve postale formalnost, usta ih izgovaraju dok misli borave negdje drugdje, a i ako su one uz riječi, nedostaje im nagon srca, koji potiče k Ocu …. Nedostaje intimna predaja Meni, koja Me zove, pa čak i prisiljava da se Mom djetetu prignem i uslišim njegovu molbu. Intimna molitva Me raduje, pošto sam Ja tada čovjeka već zadobio za Sebe, pošto njegova volja pripada Meni, pošto Me priznaje kao svog Oca od Vječnosti i pošto koristi Moju milost i snagu, koje mu pomažu da se uspne, da se usavrši.

Duboka molitva premošćuje svaki jaz; čovjek, koji se ispravno moli, svjesno Mi stremi, i on sasvim izvjesno i postiže svoj cilj …. Ja sam mu prisutan, i on će osjećati Moje prisustvo te nikada više kroz zemaljski život neće ići sam ….

AMEN

Spread the Truth