Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5751 (Slobodna volja… Božja volja… Božanski Red…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5751, 21 Kolovoz 1953

SLOBODNA VOLJA… BOŽJA VOLJA… BOŽANSKI RED…

Ja ne mogu prisiliti vas ljude da poštujete i budete aktivni u skladu sa Mojom voljom… Ja vas samo mogu opet i iznova obavijestiti o činjenici da jedino udovoljavanje Mojoj volji predstavlja život unutar Božanskog reda i da će protivne akcije rezultirati u bijedi za vas. I Ja doista ne propuštam skrenuti vam pažnju na posljedice pogrešno naklonjene volje… Vi ste bića sa razumom i slobodnom voljom, međutim, vaša volja ostaje pogrešno usmjerena sve dok vi ne iskorištavate pravilno vaš razum. Ja ne prisiljavam volju ipak Ja opetovano pokušavam stimulirati razum da promišlja o Mojoj volji, koju Ja otkrivam ljudima… jer ako Ja očekujem da uđete u Moju volju Ja vam također moram obznaniti Moju volju. I nitko ne može istinski tvrditi da mu je ova Moja volja nepoznata, jer ona je također bila postavljena u njegovo srce… Ljudsko biće može osjetiti Moju volju u njemu kako ga ona nadahnjuje učiniti što je ispravno i upozorava ga protiv zlih misli, namjera i akcija… Ipak Ja također šaljem Moje glasnike ljudima koji će im donijeti Moje Evanđelje… koji će proglasiti Moju volju koja se jedino sastoji od toga da se Boga ljubi iznad svega drugoga te njihova bližnjega kao sebe same… što kako slijedi znači, da će život Ljubavi uvijek biti život u Božanskom redu i ispunjenje Moje volje… Međutim, što manje ljudi pokušavaju mentalno prihvatiti Moju volju, to manje pažnje obraćaju na unutarnji glas, i to im više nužno postaje proglasiti Moju volju, Moju Riječ, Moje Evanđelje… donijeti im Moje učenje Ljubavi, jer oni opstaju u otvrdnutom ili ravnodušnom (bez svijesti) stanju, prouzročenom kroz utjecaj zemaljskog svijeta. I iz ovog stanja oni moraju biti s Ljubavlju probuđeni, oni moraju biti obaviješteni o velikoj opasnosti koju takvo stanje predstavlja za njihove duše… oni moraju iznova biti vođeni u Božanski red, što i dalje može biti ostvareno ako se osoba, koja se sama kreće unutar Božanskog reda, s Ljubavlju pobrine o njegovim bližnjim ljudskim bićima, ako on uloži napor da im obznani Moju volju i učini Moju Riječ dostupnom. Ljudi ne bi trebali biti jedino prodrmani iz njihova sna smrti, nego im staza u život mora biti ukazana sa ljubaznošću… Jer Ljudi su slijepi i više ju ne pronalaze sami… I jedino oni koji se opiru, koji ne žele dopustiti sebi da budu vođenima, bi trebali nastaviti njihovim vlastitim stazama, jer oni imaju slobodnu volju i morat će također sebe opravdati za nju jednog dana. Ipak sve dok su ljudska usta sposobna govoriti on treba propovijedati sa Ljubavlju i time, kao Moj predstavnik, proglasiti Moje učenje Ljubavi, i ljudi neće biti sposobni reći da oni nisu imali znanje o Mojoj volji. Ja ne očekujem ispunjenje Moje volje bez da o njoj obavijestim ljude, i sve dok Zemlja postoji Ja ću slati Moje glasnike u svijet kako bi raširio Moju Riječ. Jer ova Moja Riječ ne prisiljava volju ljudskog bića nego ju može okrenuti u ispravnom pravcu i spasiti osobu od noći smrti.

AMEN

Spread the Truth