Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5745 (Božja se Riječ od strane duša u onostranom osjeća kao pritjecanje snage…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5745, 12 Kolovoz 1953

BOŽJA SE RIJEČ OD STRANE DUŠA U ONOSTRANOM OSJEĆA KAO PRITJECANJE/STRUJANJE SNAGE…

Kroz kontakt sa duhovnim kraljevstvom pokreće se stalno/neprestano pritjecanje/strujanje snage, i ovo je pritjecanje/strujanje snage djelotvorno gdjegod je primjetljivo slično stremljenje ka usponu; ali učinak snage je također prepoznatljiv tamo gdje ljudsko biće ne stremi svjesno ali niti ne pruža ikakav otpor, jer on se počinje otvarati, obraća pažnju i promatra sve što može imati vezu sa duhovnim kraljevstvom kako bi formirao svoje vlastito mišljenje. Vi, Moje sluge na Zemlji, bi trebali vjerovati kako ne prolazite pored vaših bližnjih nezamjećeni… vjerujte, kako vaša djelovanja i rad bude (ili ‘nailaze na’) pažnju i da je već to učinak odašiljanja snage koju ste proizveli, samo što taj učinak, budući ima duhovan uzrok, može biti promatran jedino duhovno. On će sebe izraziti u mislima vaših bližnjih, koje vama nisu očigledne ali mogu prouzročiti čovjekovu unutarnju promjenu. A ako ljudi na Zemlji neće izvući dobrobiti od pritjecanja snage, onda duše u onostranom hoće, pošto ni jedna misao nije sakrivena od njih čim oni žele naučiti od vas, koji živite (doslovan bi prijevod bio u skladu sa Ivanom 14:6, naime ‘koji hodate’) u skladu sa Mojom voljom.

Svaki upliv snage kroz molitvu ili blagonaklona djelovanja, kroz prenošenje Moje Riječi na Zemlju ili kroz čitanje te Riječi naglas, je vidljiv tim dušama kao zraka svjetla i doživljavaju ga kao blagoslov ako su ga voljni prihvatiti. I prema tome ste vi uvijek okruženi sa dušama koje od vas žele crpsti snagu. Doista, vaša bi bližnja ljudska bića također mogla izvući obilje snage od vas ako bi vas slušali i imali udjela u milosti snage Moje Riječi, pa ipak njihova volja još nije sasvim/ekskluzivno zainteresirana za primanje/stjecanje duhovnog bogatstva pošto oni i dalje obraćaju previše pažnje na svijet; duše u onostranom pak osjećaju kao blagoslov, kao blaženo olakšanje, jedino ono što im je ponuđeno s vaše strane, pošto će pritjecanje/strujanje snage koje im prenose svjetlosna bića biti prepoznato kao snaga jedino kada su stekli svoju prvu realizaciju… kada su, zahvaljujući vašoj pomoći, (ili ‘kada su svoje prvo saznanje primili od vas i kada su’) pronašli kapiju koja iz carstva tame ili sumraka vodi na svjetlo. Oni su i dalje preblizu Zemlji i tako se puno lakše mogu podučiti sa Zemlje (ili ‘i stoga puno lakše mogu biti dohvaćeni od strane vas’) nego od strane svjetlosnih bića.

Ova svjetlosna bića su uvijek spremna pomoći i olakšavaju im razumjeti ono što im je s vaše strane ponuđeno. Ali oni se uvijek nalaze u krugu Moje Božanske snage, oni su uvijek pod utjecajem snage Moje ljubavi i osjećaju njezin učinak, samo što Ja nisam u stanju utjecati na njih direktno sve dok su Mi i dalje protivni, sve dok su i dalje u području tame odakle ih vi, međutim, možete osloboditi kroz poduke pune ljubavi, kroz posredovanje/zalaganje i mentalni utjecaj. Sve srdačne misli imaju učinak snage, na Zemlji baš kao i u duhovnom kraljevstvu. I prema tome vi jedino trebate slati vašim bližnjim ljudskim bićima dobre misli, i također ćete im dati snagu koja im može pomoći promijeniti njihov stav… jer sve dobre misli, namjere i djelovanja imaju iskupljujući učinak, pošto je to snaga, koja nikad neće ostati neučinkovita.

AMEN

Spread the Truth