Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5744 (Ateistima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5744, 11 Kolovoz 1953

ATEISTIMA…

Želim se obratiti onima, koji se još ne mogu odlučiti ispravno, koji nisu nevoljni vjerovati, a koji Me još ne priznaju/spoznaju uvjereno. Onima koji se znanju sa kojim ih Moji predstavnici žele upoznati i dalje suprostavljaju sa svojim intelektualnim znanjem, onima koji bi željeli da im se sve dokaže i koji vjeruju kako su sve u stanju protumačiti (fathoming) ili pobiti sa oštrim intelektualnim razmišljanjem. Ali njihovo znanje ubija duh – pošto ono što je opisano kao viša istina – što prema tome ne može biti dokazano u svjetovnom smislu, jer ne smije biti religijskog prisiljavanja za zemaljskog života – ne može biti protumačeno (fathomed) naučnim putem, i stoga (ni) najoštriji ljudski intelekt nije garancija za pravilno razmišljanje na duhovnom području.

Ja vam, ljudi, želim postaviti pitanje – u koju kategoriju stvaralačkih djela vi svrstavate sebe? Zar ne uviđate da ste vi jedina bića koja mogu razmišljati i zaključivati, dok se ni jedno drugo djelo u stvaranju ne može pohvaliti tom mogućnošću razmišljanja? Iz ovog već zaključujete da ste bili stvoreni od strane Sile koja je isto tako u stanju razmišljati i pored toga, koja je neizmjerno moćna (is might in an unlimited scale) – pošto vi osobno niste, bez obzira na vašu mogućnost razmišljanja, u stanju stvoriti bića sa sličnom misaonom mogućnošću. Vi za primjer ne možete navesti vaše potomstvo, pošto vi to potomstvo ne ‘stvarate’, već se jedino koristite već postojećim prirodnim zakonima – koji opet (in turn) svjedoče o zakon-o-davcu.

Razmislite dalje; da li je prirodna sila u stanju razmišljati? Da li ona može stvoriti (= dovesti u postojanje) bića koja su sposobna razmišljati, čiji organizam svjedoči o najvišoj mudrosti? Zar ne bi onda takva prirodna sila i sama trebala biti procijenjena/smatrana za biće koje je u stanju stvoriti i oživjeti svrhovite forme? Gledano na ovaj način, zar nije stvaranje samo po sebi dovoljan dokaz, čak i intelektualno naj-prepredenijem/lukavijem? Ili, zar bi mogli potkrijepiti dokazima ne-postojanje takvog svemogućeg Bića? Da li kao dokaz možete bar približno navesti/ukazati analogiju/usporedbu, po kojoj ‘sila’ stvara u-ređene stvari, ako ta sila ne nađe svog gospodara u čovjekovoj volji?  

Dozvolite sili samo jednom neobuzdanu akciju, i doživjet/imat ćete užasno iskustvo – ali nećete postići kreacije kojima se možete diviti zbog njihove korisnosti i reda!

Prema tome, vi već možete priznati/spoznati, i to samo vrlinom (= uz pomoć) vašeg intelekta, Biće, koje morate smatrati za Stvoritelja od vječnosti. Zaista vam ne služi na čast neigrati to Biće, objašnjavati Njegove akcije – koje postaju vidljive u Njegovu stvaranju – samo kao efekt ne-usmjerene sile, (što se događa) kada vi, stoga, određujete nešto ne-svjesno, što radi na-slijepo, kao uzrok za pojavu stvaranja.

To uistinu nije dokaz ispravno upotrebljenog intelekta, to je nadalje prkosno skretanje, koje tražite vi koji ne želite priznati Boga. Jer tamo gdje je riječ samo o slabosti volje, tamo se u prvom trenutku važu obje mogućnosti, i tek onda čovjek odlučuje – obično u korist a ne u odbijanje silnog-identiteta (entity) Koji je prepoznatljiv u Stvaranju.

Kada bi vi ljudi (samo) znali kako je bremenito sa posljedicama vaše odbijanje i negiranje Božanskog Bića, onda bi također shvatili zašto vam Ja želim dati razjašnjenje, tako da možete vjerovati u ono što vam izgleda neprihvatljivo sve dok sudite jednostrano – sve dok vjerujete da ste u stanju protumačiti/dokučiti (fathom) Istinu intelektualno.

Vjera u Boga i Stvoritelja je međutim nužna sa ciljem da vas poveže sa Istim – a veza sa Njime je stvarna svrha i cilj vašeg zemaljskog života, inače se zaista ne bi utjelovili na ovoj zemlji, koja je uistinu bila stvorena jedino u tu svrhu, da čovjek nađe vezu/sjedinjenje sa Bogom, od koje je jednom sam odustao. Ali ako negira Boga, to znači/ukazuje na i dalje veliku udaljenost od Mene – to znači ponovni dobro-voljni otpor (= otpor u slobodnoj volji), što vas u onostranom izlaže strašnoj sudbini – ili ponovnom protjerivanju/prognanstvu u materiju čak i kad dođe kraj ove zemlje. Stoga, vama se želim obratiti da bi razmislili prije nego bude prekasno, koliko god da je vaše svjetovno znanje, bit će vam garantirano prodiranje u puno dublje znanje, ako se povjerite Onome Koji vas je stvorio, i Koji želi biti prepoznat/spoznat kao Bog i Stvoritelj od vječnosti, sa ciljem da bi mogao biti uz vas i pomagati vam.

AMEN

Spread the Truth