Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5743 (Svjedoci Kraja na Novoj Zemlji za potomke…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5743, 9 Kolovoz 1953

SVJEDOCI KRAJA NA NOVOJ ZEMLJI ZA POTOMKE…

Vi ćete biti Moji svjedoci na Novoj Zemlji, vi ćete pružiti dokaz o Meni i Mojoj slavi, o Mojoj moći i Ljubavi, jer vi ćete sve njih doživjeti na kraju ove Zemlje… vi ćete vidjeti kako dolazim na oblacima u sjajnoj blistavosti Moje veličanstvenosti… vi ćete osjetiti Moju Ljubav kada vas spasim iz krajnje nevolje, kada vas odmaknem pred očima vaših bližnjih ljudskih bića koja, sa doista sotonskim umom, imaju svaku nakanu ubiti vas. Vi ćete doživjeti dokaz Moje moći, budući će se posljednji čin uništenja ove Zemlje dogoditi pred vašim očima. I stoga ćete vi ući u kraljevstvo mira sa jednim doživljajem kojeg ste naumljeni zapamtiti kako bi svjedočili budućim naraštajima, ljudima koji će jedino primiti znanje o događajima na staroj Zemlji naračun vaše informacije, tako da će oni, zauzvrat, njega predati dalje i na taj način na Novoj Zemlji jedno dugo vrijeme sačuvati znanje. Vi ćete svjedočiti o Meni i Mojoj slavi…

Privrženi naraštaj, vjerno odani Meni, će doista nastaniti Novu Zemlju, koji neće dvojbiti Moju snagu i moć, Moju Ljubav i savršenstvo. I sve dok Ja Osobno mogu boraviti među njima jer Mi to njihova vjera i Ljubav za Mene dozvoljavaju, neće biti nužno za vas da svjedočite o vašem doživljaju… Ali čim iz njih proizađu novi naraštaji njima će iznova morati biti dano znanje i proces kraja stare Zemlje mora biti posebice naglašen, tako da će se ti novi naraštaji također intimno sjediniti sa Mnom kako bi bili i ostali Moja djeca… Živo svjedočanstvo će imati izvanredan učinak na njihova srca, i oni će također proglasiti u budućim vremenima što su primili od vas… Onda će se vjera i Ljubav spram Mene očuvati jedno duže vrijeme, jedno će duže vrijeme ljudski naraštaj živjeti u miru i jedinstvu, u skladu sa Beskonačnim, u neprestanom kontaktu sa Mnom, i Moj će duh biti sposoban utjecati u njihova srca, oni će biti sposobni čuti Moju Riječ i biti blaženo sretni.

Pa ipak, čak i ova situacija će se promijeniti. Najprije će utjecaj nepovoljnih sila biti jedino malo zamjetan i onda će postepeno postajati sve snažniji… Jer ograničene duhovne supstance u stvaranju će još jednom pristići do stadija utjelovljenja kao ljudska bića, i ovi će se razviti na različite načine, tako će izbiti sklonosti i instinkti u njihovom ljudskom stanju koji potrebuju više promjena, koje će još odavati sićušni otpor spram Mene, i prema tome ljudsko biće koje treba posebne, više učinkovite metode obrazovanja… će iznova živjeti na Zemlji. I onda će biti nužno obavijestiti ih o tome kakav će rezultat imati život u protivljenju Meni. Onda će iznova započeti borba između svjetla i tame, jer žudnja za materijom će iznova započeti rasti snažnija u ljudskim srcima, oni više neće biti sposobni čuti Moju Riječ direktno, i glasnici Moje Riječi će im govoriti namjesto Mene. I poradi žive poruke, svjedočanstvo također treba biti dano o kraju stare i početku Nove Zemlje… 

I prema tome, oni od vas ljudi na Zemlji koji ćete doživjeti kraj, koji ćete Mi ostati vjerni do kraja, ćete također imati zadatak na Novoj Zemlji… pobrinuti se da je znanje sačuvano, da će sljedeći naraštaj biti sposoban sačuvati ove događaje na pameti, da će on biti nadahnut da ostane u Mojoj volji, da će on dopustiti Meni da oživim unutar njegova srca i uvijek nastojati da Me dosegne.

AMEN

Spread the Truth