Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5738 (Duhovni napredak kroz negiranje samoga sebe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5738, 4 Kolovoz 1953

DUHOVNI NAPREDAK KROZ NEGIRANJE SAMOG SEBE…

Postignuće značajnog napretka u vašem duhovnom rastu također zahtjeva značajnu količinu negiranja samog sebe, snažnu volju i čvrstu vjeru. Vi ćete jedva napraviti napredak ako ne stremite gorljivo za njime, ako se ponašate ravnodušno kada bi se u stvari trebali boriti, bilo to protiv vaših vlastitih žudnji ili protiv svega što spriječava sazrijevanje vaše duše, vi uvijek morate imati cilj na pameti kako bi sebe pogurnuli (= kao kad nekome date nogu vrit da se mrdne naprijed) u neprestanu borbu i stremljenje, vi ne smijete sebe zavaravati tako što ćete se vrednovati više nego zrelost vaše duše dozvoljava, vi morate biti žestoko kritični spram sebe samih, budući jedino kada ste prepoznali vaše pogreške i slabosti ćete se sa njima pozabaviti. Ovo zahtjeva snažnu volju, ali ona će uvijek biti osnažena kroz zazivanje Isusa Krista, iz ovog razloga također trebate imati snažnu vjeru na vašem raspolaganju. Vi možete postići sve sa Njegovom pomoći, uključujući veliki duhovni napredak, izdignuće iznad sebe samih i neprestani porast  vaše snage Ljubavi, koja će onda također postići sve za čim god stremite. Ipak vi nećete poduzeti ni zakoračiti jedan jedini korak naprijed bez borbe, bez Ljubavi pune aktivnosti i bez molitve… Jer Ljubavi puna aktivnost i molitva osiguravaju vaše sjedinjenje sa Bogom i time jedan već veliki napredak nagore, budući je približavanje Bogu cilj kojeg namjeravate postići,  tako da će svaka borba naknadno postati lakša i uvijek rezultirati u pobjedi. Što vi sami ne možete nikako postići postaje moguće kroz Ljubavi punu aktivnost i molitvu… I prema tome vi ćete uvijek imati ova dva sigurno-neće-omanuti sredstva ako ste ozbiljni u svezi postizavanja duhovnog napretka, vi jedino trebate prikupiti volju da se okrenete k Bogu u molitvi i zadobiti Njegovu Ljubav kroz Ljubavi punu aktivnost… U tom slučaju vi nećete ostati kratki, onda možete biti sigurni u uspjeh i jedino vaša dubina vjere odlučuje kako dugo će biti potrebno da postignete vaš cilj… I vi jedino trebate apelirati Isusu Kristu da osnaži vašu vjeru i volju, vi jedino trebate iskoristiti blagoslove Njegova čina Spasenja, što će ukloniti svaku slabost i također obećava uspjeh. Jer On daje snagu svima onima koji Ga zazivaju budući oni vjeruju u Njega.

AMEN

Spread the Truth