Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5737 (Pomoć za one u zabludi, na Zemlji, i u onostranom… Molitva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5737, 3 Kolovoz 1953

POMOĆ ZA ONE U ZABLUDI, I U ONOSTRANOM… MOLITVA…

Koristite svu svoju snagu kako bi pomogli onima koji hode u mraku, kako ljudima na zemlji, tako i dušama u onostranom koje su još ne-spašene i koje vašu pomoć trebaju kako bi dospjeli do svjetla. Koristite svu svoju snagu, i ne dozvolite da prođe ni jedan sat bez da mislite na te duše, što znači, aranžirajte svoje dnevne poslove tako da njima možete uvijek pokloniti toliko vremena da im možete dati tihu molitvu, uputiti ih Isusu Kristu, ili pak ljude na zemlji prosvjetiti, one koji vas slušaju. Svaki čas budite radnici u Gospodinovom vinogradu i ne zaboravite vašu najvažniju aktivnost zbog zemaljskih zadataka.

Dakako, od vas se traži puno, svijet potpuno staviti u pozadinu, vaše misli stalno skretati na duhovno kraljevstvo, sve dok još živite na zemlji i dok ste se prinuđeni boriti sa životom, ali vjerujte da ni tu egzistencijalnu borbu ne biste doživljavali na taj način da svoje zemaljske brige spokojno možete predati Onome Koji vas je uzeo u Svoju službu, vjerujte da On brine za Svoje sluge i suradnike, samo ako ovi marljivo rade svoj posao za koji su Mu se sami preporučili …. (a koji je) pomaganje onima koji su u zabludi, kako (onima) na zemlji, tako i (onima) u ‘onostranstvu’, kako bi ovi pronašli pravi put…

I za to uvijek trebate naći vremena, vaše područje djelovanja treba više biti u duhovnom, nego u ovosvjetskom sektoru… trebate biti svjesni toga kako ljudi na Zemlji moraju vršiti taj posao, jer slobodna čovjekova volja ne smije biti ugrožena; ne trebate zaboraviti kako je molitva ljudi na Zemlji od ogromnog značenja i za duše u onostranstvu i kako i njima putem vas mora biti pružena prva pomoć, jer posao svjetlosnih bića u duhovnom svijetu može započeti tek onda, kada ste vi putem vašeg posredovanja, putem vaših misaonih po(r)uka tim dušama uputili toliko snage, da su one tada voljne saslušati svjetlosna bića.

Zato ne dopustite da prođe niti jedan dan, a da niste radili za Kraljevstvo Božje, i uvijek budite sigurni/uvjereni u Moj blagoslov, jer radi se o oslobađanju mnogih duša iz mraka, radi se o pružanju pomoći koja u završnom dobu još treba biti dostavljena (onim) dušama koje se same nisu mogle riješiti/osloboditi mračne sile, dušama koje trebaju svjetlo kako bi pronašle put za izlazak iz mraka smrti ka svjetlu života.

AMEN

Spread the Truth