Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5729 (Iskorištavanje vremena milosti pred Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5729, 21 Srpanj 1953

ISKORIŠTAVANJE VREMENA MILOSTI PRIJE KRAJA…

Vi ne možete više odgoditi Kraj, jer vrijeme je ispunjeno koje je Bog odredio od početka u znanju o vašoj volji, pošto ova neumoljivo stremi nadolje i treba nanovo biti ograničena. Svaka pojedinačna osoba može sebe i dalje tako oblikovati da on neće pripadati onima koji će pasti žrtvom obnovljenom prognanstvu i također utjecati na njegova bližnja ljudska bića tako da će oni biti zaštićeni od najgoreg suda. Vrijeme je ispunjeno… to znači da se Dan Kraja, Dan kada će materijalne tvorevine na ovoj Zemlji biti dezintegrirane, može očekivati u bilo koji čas, pa čak i ako nikakvo vrijeme nije bilo dano vama ljudima, budući bi ovo znanje jedino rezultiralo u krajnjoj konfuziji ali nikome ne bi bilo od koristi. Ipak to će se zbiti kako vam je bilo rečeno… i posljednji će dani tako brzo proći kao u trenutku, jer oni su jedino kraj onog što vam je bilo davno prije predskazano… Dani Suda su već ovdje i to svatko može vidjeti ako pogleda okolo sa otvorenim očima, ipak što trenutno jedino zabrinjava pojedinačne ljude će se proširiti na sve ljude, patnja, ojađenost, smrtni strah, nedaća i očaj… Svatko će to doživjeti, jer sile paklene su oslobođene, one haraju i potiču gdjegod nešto još može biti uništeno i one uvijek pronađu voljne ljude koje mogu iskoristiti da prouzroče svaku vrstu štete. Međutim, svatko je sposoban aplicirati za pomoć od Boga, svaka osoba ima čestite duhovne sile pored sebe koje on jedino treba zazvati da ga zašitte od opasnosti tijela i duše… Svatko tko sebe povjeri Bogu i Njegovim glasnicima svjetla može sa velikom pouzdanošću predviđati (ili ‘pripremiti se za’) Kraj.

Vrijeme koje je vama ljudima bilo dano za sazrijevanje vaše duše je ispunjeno i Dan Kraja je bio određen od samog početka. Ali vi neznate kada će se on dogoditi i možete se prema tome čak sada još latiti rada unapređivanja vaše duše, jer svaki sat kada vi okrenete vaše misli nagore je koristan za vas, budući vi uspostavljate vezu sa duhovnim svijetom odakle potječete… Samo pokušajte razdvojiti vaše misli od svijeta, ne dopustite sebi biti kontroliranima od strane svijeta i njegovih vlasništava da ne bi dozvolili materiji da postane vaša sudbina jedno beskonačno dugo vrijeme u budućnosti… Neka vaše misli odlutaju u višu sferu i pokušajte se uzdići do nje. Vi ćete to biti sposobni napraviti budući vam bezbrojne duhovne sile nude potporu, budući će vas oni nositi ako od njih zatražite da to naprave. Vi možete nadvladati svijet samo ako to ozbiljno želite. Iskoristite svaki dan koji vam je još dan kao izvanredan dar milosti ali imajte na umu da svaki dan može također biti posljednji za vas i da vas jedino vrlo kratko vrijeme razdvaja od Kraja ove Zemlje. Jer Kraj nije dodjeljen jedino pojedinačnim ljudima nego cijeloj ljudskoj rasi, budući se zakon vječnog reda odvija  i ovaj je zakon postojao od vječnosti. Što vi ljudi smatrate za odgodu je dio plana od vječnosti i može se jedino procjeniti kao odgoda utoliko što su ljudi već dosegnuli nizak duhovni stupanj prije vremena koje rezultira u dezintegraciji Zemlje… Međutim, Bog je milosrdan i neće sprovesti Sud prije vremena… U Njegovoj Ljubavi On i dalje hoće spasiti ljude i distribuira izvanredne darove milosti koji su naumljeni doprinjeti spram iskupljenja, ali On neće izmjeniti Dan Suda i nagovještava ga sve više opominjujuće i upozoravajuće… Ipak On se susreće sa malo vjerovanja a Kraj se sve više približava… I unatoč svim predskazanjima od strane Njegovih vidjeoca i proroka on će čovječanstvo uhvatiti na iznenađenje. I onaj koji vjeruje će biti blažen, jedino on koji vjeruje će sebe pripremiti pa iako ne zna čas Gospodnjeg Dolaska… ali on očekuje Njegov Dolazak i ustrajava do Kraja.

AMEN

Spread the Truth