Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5726 (Snažna vjera… Slijediti Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5726, 18 Srpanj 1953

SNAŽNA VJERA… SLIJEDITI ISUSA…

Slijedite Me i postići ćete čeličnu vjeru… Čovjekova vjera ne može postati živa sve dok on ne živi život ljubavi, sve dok on ne krene stazom kojom sam Ja Osobno hodio na Zemlji, stazom nesebične ljubavi prema bližnjem… vi možete zasigurno također postići intelektualnu vjeru, tj., putem logičnog zaključka postići racionalno uvjerenje o Meni kao Stvoritelju i Održavatelju ili o Onome Koji je dopustio Sebi da Ga prikucaju na križ zbog vas… onda ćete vi također vjerovati, ipak takva vjera vam nije od velike koristi… to je samo saopćenje činjenica koje, treba priznati, ne mogu ni biti dokazane ali vas ipak više neće ostavljati u sumnji… Ali što je živa vjera?

Vjera koja živi i demonstrira ili potvrđuje svoj život kroz izvanredna djela… vjera koja za sebe vjeruje kako je sposobna činiti izvanredne stvari u čvrstoj realizaciji također o njihovom ostvarenju uz Moju podršku… živa vjera demonstrira svoju snagu, bez sumnje uzima Moju pomoć zdravo za gotovo, i takva vjera omogućava ljudskom biću da postigne stvari koje se smatraju čudima a ipak su one samo rezultati žive vjere. A takva vjera se može postići jedino kroz život nesebične ljubavi prema bližnjem kako sam to Ja primjerom ukazao na Zemlji, pošto je ljubav snaga koja postiže sve. Svatko tko živi u ljubavi prima od Mene toliko puno snage da ju on na neki način želi sprovesti u djelovanje/akciju, kao rezultat njegovog djelovanja (u) ljubavi on također osjeća Moje prisustvo, i ta spoznaja mu dozvoljava da ostvari sve što je od strane njegova srca potstaknut (u)činiti…

Ljubav i živa vjera se ne mogu odvojiti; to je razlog zašto ljudima najprije treba biti propovijedana ljubav, kako bi dospjeli do/postigli ovu živu vjeru, jer intelektualna vjera nije zamjena za živu vjeru, pošto će ona podbaciti čim su ljudi suočeni sa velikom teškoćom/nevoljom/oskudicom, ona će se skupiti, ljudsko biće će biti slabe vjere u istinskom smislu riječi, možda čak (i) odustati od svoje vjere pošto joj nedostaje snage ljubavi.

Boriti se za i pokušavati postići čvrstu vjeru znači činiti uvijek više poslova ljubavi, nadvladati sebe i promijeniti sebičnu ljubav u nesebičnu ljubav prema bližnjem… To iziskuje borbu protiv svih žudnji, ali njegova borba će mu donijeti velike nagrade, jer svatko sa živom vjerom više ne poznaje strah, brigu ili sumnju, on se osjeća siguran i nepokolebljiv u Meni u Kojeg on vjeruje, on se više ne osjeća usamljeno već svaki korak poduzima sa Mnom, Koji živi(m) u njemu i Koji djeluje(m) i radi(m) sa njime na svaki način… Svatko sa živom vjerom je pobjedonosan nad životom i smrti, jer Božja snaga je na njegovom raspolaganju, on je u takvom bliskom kontaktu sa Mnom da će on također uvijek koristiti Moju snagu i postići sve pošto on vjeruje.

AMEN

Spread the Truth