Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5712 (Iznenadan Kraj čak za vjernike…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5712, 30 Lipanj 1953

IZNENADAN KRAJ ČAK ZA VJERNIKE…

Čas Kraja će doći neočekivano za mnoge koji znaju za njega, jer oni će, također, smatrati za njega kako je daleko, budući komešanje u svijetu za sada ne otkriva nikakav raspad, budući znakovi Kraja još nisu dovoljno očigledni, premda oni zasigurno smatraju mogućim da žive u vremenu Kraja. I čak su Moji vjernici još nesposobni ozbiljno se naviknuti na ideju da će živjeti da bi vidjeli Kraj, jer su i sami i dalje realistični, oni vide kako su njihova bližnja ljudska bića neprestano žustra sa aktivnošću i duhovno im znanje izgleda skoro nestvarno napomol stremljenja svjetovnih ljudi, napomol zemaljskog napretka i ljudskih budućih nada i očekivanja. Otud će oni, također, biti uhvaćeni na iznenađenje i shvatiti kako prividno nestvarno postaje stvarnost i da će ljudske nade biti raspršene. Kraj će doći poput kradljivca u noći… ipak on sebe nagovještava unaprijed, on baca svoje sjene, prethodno tome nešto će se dogoditi na manjoj skali, prirodna katastrofa ogromnih razmjera će sebe obznaniti i ovo će biti posljednja opomena, konačna naznaka Kraja… I premda vi ljudi dvojbite ili odbijate u to vjerovati… Moj plan od vječnosti je konačan, i sve se u svemiru događa u skladu sa ovim planom. Kraj će pristići iznenada, budući su moja opominjanja i upozorenja zanemarena, koja su doista neprestano slana čovječanstvu tako da oni neće doživjeti Kraj nepripremljeni. I jedini razlog za Moja nagovještavanja je pobrinuti se da će ljudi sebe pripremiti za njega, da će oni razmotriti Kraj i započeti rad unapređenja njihovih duša, tako da će živjeti u skladu sa njihovim kratkim fizičkim životom koji unatoč tome može voditi do dušine zrelosti.

Moja je volja da sva Moja opominjanja i upozorenja trebaju biti distribuirana, Ja želim da ljudi budu obaviješteni o tome, baš kao što je Moja volja da Dan Suda i sudbina onih koji su Me napustili treba biti iskreno prikazana (u smislu: direktno u lice, bez da se previše brine o tome kako će oni to doživjeti, i da li će ih to pogoditi itd.), jer ljudi mogu postići njihovo vlastito oslobađanje, Kraj ne treba predstavljati čas užasa za njih, oni mogu također spokojno očekivati Kraj ako udovolje onome što im je sa puno Ljubavi preporučeno, ako sebe pripreme, to jest, ako i dalje žive na Zemlji sukladno Mojoj volji dok nije došao posljednji čas. Premda su oni doista nesposobni odgoditi ovaj čas oni ga unatoč tome mogu očekivati svjesno budući on predstavlja kraj patnje za one koji su Me pronašli i jedino će grubo afektirati ljude koji su Me se odrekli i prema tome više nisu ovlašteni nastaniti Zemlju koja je jedino naumljena pomoći duši postići zrelost… Kraj će doći onako sigurno kako će noć slijediti dan… Dan je bio određen od vječnosti ipak vi ne znate kada će doći… Međutim, vi trebate vjerovati da će se obistiniti sve što Sam nagovještavao i nastavljam nagovještavati kroz vidjeoce i proroke, da je Dan za vas vrlo blizu, da će svih vas uhvatiti na iznenađenje i da vi prema tome trebate smatrati svaki dan kao posljednji kako bi živjeli svjesno i radili na poboljšanju vas samih. Onda se vi više nikada nećete morati bojati Kraja nego ćete ga radosno očekivati sa potpunim povjerenjem u Moj Dolazak, koji će one od vas koji vjerujete izbaviti od najveće nevolje.

AMEN

Spread the Truth