Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5707 (“Stvarajte i djelujte…” Beskrajno duga noć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5707, 25 Lipanj 1953

“STVARAJTE I DJELUJTE…“ BESKRAJNO DUGA NOĆ…

Jedna beskrajno duga noć slijedi dan, koji se već naginje Kraju, noć koja će biti tako bolna (mučna), da vi ljudi trebate učiniti sve, kako ne bi pali žrtvama ove noći. Jer, vi možete ostati u najjasnijem svjetlu, ako vi sami to želite, nadolazeća noć vas ne treba plašiti, ako vi čujete poziv opomene i upozorenja vašega nebeskog Oca, i primite ga k srcu, ako živite prema Očevoj volji, a time ćete također biti prihvaćeni u Njegovo kraljevstvo na Kraju ove Zemlje, gdje je uvijek najsvjetliji dan. Zato će uvijek iznova pred vas biti stavljene Riječi: Stvarajte i djelujte dok je još dan, jer dolazi noć, kada vi više nećete moći djelovati. Još uvijek je u vašoj moći i u vašoj volji odvratiti od sebe noć, ali kada kucne čas, onda će potpuna nemoć (nesvjesnost) i tama biti sudbina onih koji ne slušaju Riječi odozgo, koji ostavljaju neiskorišten dan sa njegovim svjetlom, koji ne rade za svoje duše. Još uvijek je dan… ali ne više dugo, onda je isteklo vrijeme milosti, onda dolazi Dan razdvajanja duhova, Dan Suda, kada će svatko primiti ono čemu on teži, kada će biti sveopći obračun i zavladati Božja pravednost, budući Njegova Ljubav nije bila poštovana, i budući je grijeh prevršio mjeru, te čovječanstvu donio sudbinu u koju ono ne želi povjerovati, jer se već nalazi u duhovnoj noći. Stvarajte i djelujte dok je još dan, dok god vi ljudi još raspolažete životnom snagom, koju trebate dobro koristiti za djela aktivne Ljubavi prema bližnjemu… onda ćete vi moći priskrbiti svjetlo, onda vi ne trebate pripasti onima koji će na Kraju potonuti u najtamniju noć, onda ćete vi naći milosrđe kod Boga, On će vas dovesti u Njegovu zajednicu, onima koji će se boriti za Njega sve do Kraja… Onda ćete vi također biti primljeni u Njegovo stado, i doživjeti blagoslove duboke vjere u Njega… onda će u vama biti sve svjetlije, onda ćete vi potpuno svjesno ići ususret trenutku, u kojem će se velika tama spustiti nad Zemlju, ali vi se pouzdajte u vašeg nebeskog Oca, da će vas On odvesti (ukloniti) sa Zemlje, tako da vi ne trebate dijeliti sudbinu onih, zbog kojih je dan došao do Kraja, i koji će biti progutani od beskrajno duge noći… Pobrinite se da u vama bude svjetlo, da se razbukta barem malo svjetalce, koje će onda biti sve jasnije, što je snažnija vaša volja za životom duše, za svjetlom i blaženstvom.

AMEN

Spread the Truth