Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5704 (Vlastita odgovornost… Postavljanje prema Istini…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5704, 22 Lipnja 1953

VLASTITA ODGOVORNOST …. POSTAVLJANJE PREMA ISTINI ….

Svaki čovjek osobno nosi odgovornost za svoju dušu, tako da nije dovoljno da se nekoj zajednici samo priključi kao formalni član, što ga oslobađa vlastitog promišljanja jer mu zajednica propisuje što da čini a što ne, i koju on slijepo slijedi, bez vlastite prosude toga da li su ti zahtjevi opravdani, da li on sam za svoju dušu može zadobiti nešto ako čini što se od njega traži. On s obzirom na svoju dušu nosi jednu veliku odgovornost, jer on joj svojim zemaljskim životom priprema sudbinu u vječnosti …. Niti će on ikada moći prebaciti svoju odgovornost na te ljude koji su ga krivo podučili ili vodili, pošto je njemu samome bio dan razum i slobodna volja koje on treba koristiti.

No on sam besmrtnost duše ne uzima ozbiljno, on nije u pravoj vjeri u to, on je mlak spram svega što se odnosi na njegov duhovni razvoj. I on za to mora odgovarati …. Svaki čovjek misaonim putem je upućen, niti jedan čovjek neće moći tvrditi da se misaono nikada nije pozabavio sa životom nakon smrti …. Svatko će takve misli u sebi povremeno obrađivati, ali ih često nevoljno odbacivati i priječiti svaki daljnji misaoni utjecaj iz duhovnog kraljevstva. A i za to on mora odgovarati, pošto on sam odbija svako sredstvo koje bi mu moglo pomoći da dođe do prave spoznaje.

Svaki čovjek mora za sebe odgovarati, te ima pravo kao i odgovornost da sam zauzme stav u odnosu na sva učenja koja mu se nude kao duhovna istina. Jer, on ih može prihvatiti kao neistinu baš kao što ih može prihvatiti kao Istinu, pošto je očigledno da postoje mnogi duhovni pravci i svaki se u svojim doktrinama razlikuje od ovih drugih. Želi li on pak jedan od njih zastupati kao Istinu, on si prije toga prvo mora steći uvjerenje za to da je to učenje Istina, a tu je potrebna savjesna provjera, koju on doduše ne može poduzeti bez da zazove Boga za Njegovu pomoć. Mora mu biti stalo do Čiste Istine, i mora znati da ga jedino Istina vodi do cilja, da on jedino uz pomoć Istine njegovoj duši može pomoći da dođe do blažene sudbine u vječnosti.

I on zato ima obavezu tražiti Istinu, dakle sve provjeravati, koliko što odgovara Istini. Kao povodljivac čovjek ne zadobiva ništa za svoju dušu, on si mora sve sam izboriti i zato aktivirati svoju vlastitu volju, on neprestano mora žudjeti podršku odozgor, on sam mora uspostavljati vezu s Bogom i neprestano se truditi ispunjavati Njegovu volju …. Ta ozbiljna volja ubrzo će mu rezultirati ispravnim razmišljanjem, on će postati svjestan svog stanja i svog zadatka na Zemlji i onda će ozbiljno težiti da živi tako da se jednom može opravdati pred Bogom, svojim Stvoriteljem i Ocem od vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth