Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7314 (Ni kraljevstvo svjetla ni kraljevstvo tame ne smiju biti dokazani…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7314, 22 Ožujka 1959

NI KRALJEVSTVO SVJETLA NI KRALJEVSTVO TAME NE SMIJU BITI DOKAZANI…

U neizmjerne visine, ali i u neizmjerne dubine (ponor) mogli biste baciti pogled kad bi vam taj dar bio dan, no tada ne biste bili sposobni zemaljski put proći potpuno slobodne volje, jer baš tu slobodu volje izgubili biste putem pogleda u slavu u Duhovnom Kraljevstvu kao i u preduboku tamu koja bi vas od užasa paralizirala u svakoj odluci volje. No to oboje postoji, a nudi vam se i znanje o tome, da bi vaš život živjeli svjesni odgovornosti. Vi dakle možete računati s tim i možete s obzirom na to urediti vaš život, no dokazi će vam uvijek nedostajati, i to je dobro za vas same. 

No jednom ćete iskusiti da je bila istina to što vam je o tome u zemaljskom životu bilo predočeno, i tada ćete, zahvaljujući i slaveći divotu, uživati ili se pak u najdubljem pokajanju sjećati zemaljskog života koji vas je mogao osloboditi boli i patnje tame, da ste ga ispravo iskoristili. Pa opet, svaki dokaz mora vam biti uskraćen, i morate se ravnati samo u odnosu na Riječ Božju, Koja vam kako divote tako i kazne u Vječnosti uvijek nanovo predočava, da bi vas pokrenula na život po Božjoj Volji, Koja vam je objavljena putem Njegove Riječi. 

A ispunjenje Njegove Riječi za vas nije tako teško da morate podbaciti, jer Bog od vas traži jedino Ljubav prema Njemu i prema bližnjemu …. da bi vas u Duhovnom Kraljevstvu blagoslovio sa svim Svojim divotama. Al dokle god ostajete u ne-Ljubavi, kao nasljeđu Njegovog protivnika, kojeg ste nekoć slijedili u ponor, onda će i najužasnija sudbina tog ponora postati vaš udio, opet ćete vječno ostati u tami i vječno se ne oslobađati od onoga koji vas već vječnostima drži zarobljene.

I kad vam uvijek iznova Riječ Božja biva izlagana, onda je to samo Božja beskrajna Ljubav prema vama, pošto vas želi sačuvati od užasne sudbine ponovnog sunovraćanja …. jer Njegova Ljubav želi usrećiti i blagosloviti vas koji ste Njegova djeca i koji ste proizašli iz Njegove Ljubavi …. Njegova Ljubav vječno vam u Duhovnom Kraljevstvu želi poklanjati divote koje su neprolazne, a obećane su svakome tko ispunjava Božje Zapovijedi …. a “On ih čuva za one koji Ga ljube ….” (1 Korinćanima 2:9) Samo Ljubav Bog traži od vas, a tu Ljubav svatko Mu može pokloniti, i treba Mu je pokloniti u potpuno slobodnoj volji, bez da ga na to nagoni strah od kazne ili očekivanje neslućenih milina …. Samo Ljubav Bog želi od vas, i Njegova Ljubav želi vas usrećivati u svu Vječnost …. 

AMEN

Spread the Truth