Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7312 (Re-inkarnacija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde 7312, 20 Ožujak 1959

RE-INKARNACIJA…

Vi svi bi trebali znati da ne možete promišljeno/namjerno ponoviti vaš zemaljski napredak kao ljudsko biće, vi morate iskoristiti ovu jedinstvenu mogućnost ako jednog dana ne želite biti mučeni gorkim kajanjem pošto ste ušli u duhovno kraljevstvo u nezrelom stanju. Pretpostavka da možete ponoviti zemaljski život onoliko često koliko vam se sviđa dok niste postigli stupanj savršenstva vam dozvoljava/pušta vas da mlako težite ka savršenstvu. Kao rezultat toga, ovo učenje (= o re-inkarnaciji) je štetno za spasenje vaše duše, ono je opasnost, jer zahvaljujući ovom učenju mnogi ljudi zanemaruju poboljšati/oplemeniti njihovu dušu u nadi kako će svoj neuspjeh nadoknaditi u drugom životu. Ali ovo učenje je obmanjujuće…

Vaše utjelovljenje kao ljudsko biće je dar milosti kojeg bi trebali u potpunosti iskoristiti, jer vaš proces razvoja je završen/završava jednom kada ste ušli u onostrano kraljevstvo, i svaki daljnji napredak ovisi o vašem stavu u duhovnom kraljevstvu, što može varirati u značajnoj mjeri… Sa dobrom voljom, aktivnom pomoći svjetlosnih bića i djelotvornim posredovanjem od strane ljudi vi možete i dalje napredovati u onostranom i postići blaženstvo, ali morat ćete upotrijebiti puno više snage nego na Zemlji… međutim, vi se također možete spustiti (= pro-pasti) ako ste potpuno tvrdoglavi i zlo-voljna srca.

U ovom stanju bi bio zaista nebožanski čin dozvoliti vam drugo utjelovljenje na Zemlji što vam nikad ne bi osiguralo vaš duhovni napredak, jer slobodna volja je uvijek odlučujuća, i zato što slobodnom voljom vi gubite vaše prošlo pamćenje. Ali sa dobrom voljom vi također možete postići ovu zrelost u duhovnom kraljevstvu, što će vam osigurati prijenos svjetla i time stupanj sreće, koji se neprestano može povećavati… I onda vi više nećete imati želju za životom u tijelu/mesu (n)i(ti) iskusiti drugu inkarnaciju na Zemlji…

Ona se može dogoditi u pojedinačnim slučajevima iz vrlo posebnih razloga, ali oni nikad ne bi trebali biti smatrani za pravilo i korišteni kao opravdanje za doktrinu o re-inkarnaciji. Jer ne radi se o tome da ljudi nisu mogli ostvariti određeni stupanj savršenstva/zrelosti… pošto je Isus Krist umro na križu tako da ljudsko biće može steći potpunu slobodu od forme tijekom jednog života na Zemlji kao ljudsko biće. Radi se samo o tome da je volja ljudskog bića podbacila i prema tome čovjek također treba prihvatiti posljedice… bijedno stanje u duhovnom kraljevstvu, koje on ne može niti zaustaviti niti promijeniti kako mu se sviđa. Pored toga, u skladu sa Božjom voljom sve se uspinje, jedino volja ljudskog bića može biti regresivno usmjerena… I time bi proturječilo Božjem planu Božanskog reda ako bi biće Njegovom voljom bilo postavljeno u raniju formu koju ono nije ispravno iskoristilo. Ovo (= govori o ‘mlakom’ životu na ovoj Zemlji, tj. ‘opuštenom’ životu koji je posljedica obmane da se ‘sve može nadoknaditi’ u slijedećem ‘utjelovljenju’) je zloupotreba milosnog dara za koju ljudsko biće mora položiti račun i prihvatiti posljedice.  

Re-inkarnacija se zasigurno može dogoditi u posebnim slučajevima, kada se svjetlosne duše utjelovljuju na Zemlji u svrhu vršenja korisnih službi, koje izražavaju njihovu ogromnu ljubav prema čovječanstvu koje trpi/pati tako što prihvaćaju drugi život na Zemlji kao ljudsko biće sa ciljem pomaganja ljudima u duhovnoj nevolji. Iz tog razloga se zaista može vjerovati da ima ljudi na ovoj Zemlji koji su se spustili od gore, ali oni sami to ne znaju, i iako njihovi bližnji mogu sumnjati oni to ne mogu zasigurno tvrditi. Ali daleko manje vjerojatne su pretpostavke da su se ljudi bez ikakve primjetne duhovne misije već nekoliko puta utjelovili na Zemlji…

Učenje o re-inkarnaciji je opasno za ljude pošto su pojedinačni slučajevi bili generalizirani, i ljudska odgovornost za vrijeme kratkog vremena njegovog zemaljskog života će biti ignorirana i oslobađa put za nemar/aljkavost u nekog tko vjeruje kako će uvijek biti u stanju nadoknaditi ono što je zanemario učiniti… Realizacija u duhovnom kraljevstvu će jednog dana za njega biti težak teret, pošto ni jedno ljudsko biće nikad neće biti u stanju nadoknaditi svoje zanemarivanje za vrijeme zemaljskog života uslijed njegove vlastite krivnje. On tamo zasigurno još može postići stupanj svjetla i povećavati ga neprestano, ali on nikad neće biti u stanju postići stupanj sinovstva Božjeg (= što je najviši mogući stupanj savršenstva kojeg jedno stvoreno biće može ostvariti!), što može biti ostvareno jedino na Zemlji…  Kao dodatak tome, on također jako riskira da pro-padne još dublje u duhovnom kraljevstvu ako ne iskoristi priliku i teži se uzdići uz pomoć svjetlosnih bića.

AMEN

Spread the Truth