Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7306 (“Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7306, 13 Ožujak 1959

„MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

(Ivan 18:36)

Ne možete postići duhovni uspjeh, ako je vaš pogled okrenut jedino svijetu, jer sve što pripada svijetu, služi samo za ugodu tijela, dok je duši više na štetu, nego na korist. Duša može izvući korist samo iz Kraljevstva koje postoji kao suprotnost zemaljskom svijetu, iz Kraljevstva Duha Koje pripada Meni i stoga sadrži jedino duhovna Blaga koja bih Ja želio podijeliti i čiji će uživatelj uvijek biti jedino duša, a ne tijelo čovjeka. „Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“ Označio Sam sasvim otvoreno razdjelnicu, naglasio Sam da Moje Kraljevstvo nema ništa zajedničko sa ovim svijetom, jer postoje dva sasvim različita kraljevstva, čija dobra onda traže i dobivaju ili duša ili tijelo… sukladno ljudskoj volji, koja treba odlučiti u zemaljskom životu. No, duša bi mogla prevagnuti sa svojom željom, jer kao što tijelo komunicira svoje želje, tako i duša može izraziti svoju želju, i što je ona snažnija, to više će odrediti volju… Ali, ako se duša preda, onda tijelo zadržava prvenstvo, i ono u zemaljskom svijetu dobiva sve što mu izgleda poželjno i što zadovoljava ljudska osjetila. Onda duša ostaje prazna, jer od ovih svjetovnih stvari ona ne može registrirati nikakav zadovoljavajući ili duhovni napredak, a za dušu je izgubljeno vrijeme ono koje je korišteno za udovoljavanje tijelu. To su dva različita kraljevstva, Moje Kraljevstvo i zemaljski svijet, a tako se razlikuju i njihova dobra, koja bivaju razdjeljivana ovisno o želji… jedna neprolazna, druga raspadljiva… Ipak, uglavnom ova potonja bivaju tražena, jer ona mame ljudska osjetila i čine slabom njegovu volju… Duhovna Dobra, ju međutim osnažuju, ako su bila samo jednom ozbiljno željena i prihvaćena. Tada raste snaga volje i težnja ljudskog srca, a onda dobra svijeta gube svoju privlačnost… Tada je čovjek spašen za vrijeme i za vječnost… Ali, samo prvi koraci u duhovnom Kraljevstvu, čovjeku padaju tako iznimno teško, sve dok mu zemaljski svijet još stoji tako opipljiv pred očima, i dok on u njemu može ispuniti svoje želje… Ali, ako je jednom ozbiljno napravljen ovaj korak u duhovno Kraljevstvo, onda blijede svjetla zemaljskog svijeta, a jarko svjetlo iz Mog Kraljevstva počinje sijati i širiti sve jasniji sjaj… I onda duša sama dohvaća Svjetlo i Snagu i tada će se sve rjeđe željeti vratiti u zemaljsku oblast, iako još uvijek živi na Zemlji, ona sve češće prebiva u Mom Kraljevstvu Svjetla i Blaženstva, jer iz ovog Kraljevstva prima Blaga koja više ne može izgubiti, koja je slijede u vječnost, tijekom zemaljskog puta ona sazrijeva, jer njena snaga stalno raste, te ona može raditi sa sve većom gorljivošću na svom usavršavanju, jer ostavlja iza zemaljski svijet u korist Mog Kraljevstva, Koje „nije od ovoga svijeta“.

AMEN

Spread the Truth