Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7299 (Ljubav budi Duh, Duh oslobađa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7299, 5 Ožujka 1959

LJUBAV BUDI DUH, DUH OSLOBAĐA…

Ništa ne može vezati i ograničavati duh kojemu ste vi u sebi kroz Ljubav dali život …. on će se izboriti protiv svih žudnji tijela, on će se truditi utjecati na dušu, utjecati na volju na ispravan način, i on to i može učiniti, budući da mu Ljubav u vama na to daje pravo i budući da je on kao Božanski udio jači nego sve smrtno u vama, i duša mu se dobrovoljno podređuje. Duh u vama Moj je udio …. dakle tko ili što bi se trebalo moći oduprijeti Meni Samome ako vi osobno to ne želite? A Ljubav u vama dokazuje volju da se Meni skroz podredite, jer Ljubav je isto što (sam) i Ja Sâm, i Ljubav nagoni prema Meni ….  

Tako da ćete biti slobodni, ako duh u sebi probudite u život, putem Ljubavi, jer stupiti u vezu sa Mnom znači i slobodu, jer Moj vam protivnik stavlja okove, ali Ja Sâm nastojim razvaliti vam te okove i zato nikada neću dopuštati prisilu vaše volje, ako se ona putem Ljubav-nog djelovanja okrenula k Meni. I opet je Ljubav ta koja to postiže …. jedino je Ljubav veza sa Mnom koja vas oslobađa, jedino Ljubav je poziv na buđenje duha u vama, i duša će onda uvijek slušati samo njegov glas i volju usmjeravati tako da se skroz prepusti težnji duha, znači da uđe u Moju volju.

Na koji način se tad Moj Duh izražava, nema dvojbe …. on će uvijek isticati zakon vječnog reda, a taj zakon je: Ljubav …. Ljubav dakle pokreće duh na izražaj, a izražaj duha opet je poticaj na djelovanje u Ljubavi, zbog čega onda vječno više ne može biti povratka (nazadovanja) jednom kad je čovjek putem Ljubavi u sebi probudio duh u život …. tada razvoj duše mora ići naprijed, tada je i za nju osiguran cilj: sjedinjenje sa Mnom već na Zemlji, samo ako se čovjek već izjasnio za to da na Zemlji djeluje u Ljubavi ….

A što znači to da ste duhu u sebi dali život to će vam biti jasno tek onda kad vas duh uvede u Istinu, kad vam on da svjetlo i vi primite jasno znanje koje će vas učiniti ekstatičnima. Jer, čovjek bez spoznaje živi zamračenog duha, i on nije stvarno-živ čovjek, nego ga lanci smrti još drže zarobljenog, i oni ga neće osloboditi prije nego se odluči zakoračiti u zakon vječnog reda …. sve dok ne bude prakticirao Ljubav prema bližnjemu lišenu vlastitog interesa, kroz što će se u njemu zapaliti jedno malo svjetalce …. oživljavajući duh u sebi ….

Onda on sâm sebe prisiljava na slobodu, jer svjetlo znači slobodu, a tamu je sâm prognao kroz svoje služenje u Ljubavi. Probuđeni duh sâm u sebi je sloboda, on razvezuje sve spone i otpliće čovjeka iz okova Mog protivnika, pošto on kao (u)dio Mene za to ima moć koju će istinski i upotrijebiti, ako čovjeka treba privesti Meni, što uvijek znači oslobađanje iz vlasti protivnika. Čovjek koji živi u Ljubavi postaje slobodan, i njegov duh je probuđen u život.

I on se može smatrati sretnim, da je iz stanja svezanosti prešao u stanje slobode. I on će tu sreću znati i cijeniti, nikada više neće htjeti propustiti da ga duh u njemu poučava i u njegovoj vlasti će se osjećati zaštićeno, jer njegova moć čini ga samo sretnim, a nikada mu se ne čini kao nešto što ga sputava, što mu ugrožava njegovu slobodu. Stoga, svi u sebi u život budite duh, jer tek tada možete pričati o “životu”, tad vas nikad više smrt ne može plašiti, jer tad ste ju nadvladali, jer tad ćete živjeti vječno ….

AMEN

Spread the Truth