Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7297 (Transformacija Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7297, 2 Ožujak 1959

TRANSFORMACIJA ZEMLJE…

Zemlja će nastaviti postojati, jer Ja nisam planirao njezino potpuno uništenje… Ipak sve što živi na njoj, baš kao i sve prirodne tvorevine, će prestati postojati, tako da se može dogoditi kompletno pročišćavanje Zemlje, budući u njezinom sadašnjem stanju ona više ne služi napretku duhovnih supstanci. Sve žive tvorevine u, na i iznad Zemlje će izgubiti njihove živote; one će biti oslobođene iz njihove obavijajuće izvanjske forme i biti sposobne nastaviti put razvoja, koji je trenutno u opasnosti za sva duhovno stvarna/osjetljiva bića. Jer Moj protivnik (Sotona) bijesni na svaki mogući način i, opet i iznova, pokušava zaustaviti ili omesti ovaj razvoj. Ali Zemlja će i dalje ispunjavati njezin zadatak još jedno beskonačno dugo vrijeme koje će doći, s obzirom na to da će još nezrela bića sazrijeti na njoj da bi postali djeca Božja… I prema tome Zemlja će iznova iskrsnuti nakon što se odvio temeljiti pročišćavajući proces, nakon što su sve duhovne supstance ispravno postavljene, to jest, nakon što su se utjelovile u izvanjskim oblicima koje zaslužuju, od tvrde materije sve do ljudskog bića, kojima će također morati biti ponuđene lakše mogućnosti da ponovno ostvare zrelost da im se omogući ostvariti cilj postajanja istinskom Božjom djecom. Time je konačno uništenje istoznačno sa krajem stare Zemlje, premda će planet kao takav ostati i samo će njegov izvanjski omotač proći kroz potpunu transformaciju. I time se na ‘kraj’ može, i s pravom treba, ukazivati, kako on neće samo naznačavati kraj svih civilizacija nego također kraj postojanja svakog djela stvaranja na Zemlji. I novi će period opet započeti, cijela će površina Zemlje biti od strane Mene opet oživljena sa najveličanstvenijim vrstama tvorevina da bi ljudsko oko u njima još jednom uživalo, budući ću Ja dati svim novim tvorevinama najsjajnije oblike i osigurati svakojake vrste živih tvorevina da zajedno žive sa ljudima koji će opet nastanjivati ovu Novu Zemlju i o kojima ću se Ja Osobno brinuti u Ljubavi, mudrosti i sili. Jer Ja ću uspostaviti korijen nove ljudske rase sa onima koje Sam bio sposoban otkloniti iz stare Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17); oni su Mi ostali vjerni sve do kraja i stoga su odabrani od strane Mene kao novi naraštaj, koji će zauzvrat stvoriti ljude koji žive unutar Moje volje i među kojima Ja Osobno mogu boraviti po vrlini njihove vjere i Ljubavi…

I to će biti blaženo stanje, jer nove će tvorevine pružati užitak ljudima do jedne mjere koja nikada prije nije bila poznata. Ljudi će doista nastanjivati raj, jednu Zemlju koja više ne korespondira sa starom Zemljom, budući će ona biti okupirana jedino sa zrelim ljudima sposobnima primiti jednu mjeru blaženstva prethodno nepoznatu na Zemlji, budući je čovječanstvo već pripadalo Sotoni, čineći time nužnim čišćenje Zemlje. I ovo je vrijeme pred vama, i svaki će od vas i dalje biti u stanju promijeniti njegovu prirodu tako da mu bude podaren veliki blagoslov uznešenja (1 Solunjanima 4:16, 17)… Ali čovjek je rijetko sposoban prikupiti čvrstu vjeru u to, i jedino će nekolicina ljudi imati takvo obilje Ljubavi da oni pripadaju malom stadu koje ću Ja opozvati iznenada i neočekivano… Ali prethodno tome, vrijeme nevolje će spopasti Zemlju koje treba biti vrlo definitivan znak za vas da Dan nije daleko. Kada ste sposobni jasno promatrati aktivnosti Mojega protivnika, kada ste sami izloženi zlim djelima njegovih pješaka, kada nevolja postaje sve gora i izlaz vam se čini nemogućim, onda će ovaj kraj biti blizu, onda ću Ja iskoristiti Moju moć da uništim sve što je potpuno zlo i izbavim Moje Vlastite od sigurnog uništenja… I oni odnešeni od strane Mene će živjeti da bi vidjeli raspad stare Zemlje, iako oni sami više njime neće biti afektirani… Ali jednog dana će oni biti svjedocima sudu pravednog Boga, oni će biti sposobni promatrati čin uništenja a ipak hvaliti i slaviti Onoga koji ih je spasio od ovog suda.

I još jednom ću izvršiti čin stvaranja, jer Moja moć volje jedino će učiniti da nastane Nova Zemlja, mjesto boravka za Moje malo stado, za Moje odabrane ljude, koji će onda biti sposobni živjeti njihov novi život u raju, u miru i slobodi, u sreći i blaženstvu, u svjetlu i snazi… gdje nikakve patnje i boli ne postoji (Otkrovenje 21:1-4) budući je izvor svega zla zavezan (Otkrovenje 20:20) i nesposoban tlačiti ljude za jedno dugo vrijeme… Jer jedan je zemaljski period dokončao, i novi će opet započeti da bi pomogao bezbrojnim i dalje zavezanim duhovnim supstancama da napreduju kako bi im omogućio da postignu konačan cilj, da se kao Moje dijete sjedine sa Mnom. I to je ono što leži pred vama ljudima, jer vrijeme je ispunjeno koje vam je jednom bilo podareno da ostvarite konačno oslobođenje od forme.

AMEN

Spread the Truth