Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7295 (Predvjesnik Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7295, 28 Veljače 1959

PREDVJESNIK ISUSA KRISTA…

A kada čujete da netko proglašava Gospoda na izvanredan način onda ćete znati kako je započela konačna faza posljednjih dana, da predvjesnik Isusa Krista opet obavlja svoju misiju proglašavanja Njega, Koji će doći na dan Suda da dohvati Njegove Vlastite i izvede promjenu na Zemlji, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. On će se pojaviti potpuno neočekivano uzrokujući mnogo komešanja budući je sila njegovog glasa velika i budući će govoriti ljudima na takav iskren i značajan način da će se mnogi osjećati impresionirani i prihvatiti njegovu riječ… budući oni shvaćaju da on proglašava ‘Riječ Božju’, i također budući su znaci njegova djelovanja kako bi pomogao njegovim bližnjim ljudskim bićima znameniti. On će biti istinski čudo-tvorac siromašnih i mizernih, pomagač u nevolji koja će spopasti čovječanstvo u doba njegovog pojavljivanja. I on će govoriti glasno i jasno, on se neće bojati onih koji zabranjuju njegovu aktivnost, on će utoliko više razotkriti one koji govore i djeluju protivno Božjoj volji i stoga će biti omražen i proganjan od strane silnih na ovoj Zemlji, čije ponašanje on snažno osuđuje. Ali ponor između zemaljskog i duhovnog svijeta će već biti predubok da bi se od potonjeg očekivalo ikakvo razumijevanje onog što ‘glas u pustinji’ proglašava. Oni će mu se smijati i jedino ga slijediti tako oduševljeno/revnosno budući je on vrlo popularan, kako unatoč tome ima ljudi koji sebi dozvole biti impresionirani, na veliku smetnju vlasti koje se protive svoj vjeri i prosljeđuju protiv nje.

A to vrijeme nije daleko, neće proći dugo i vi ćete čuti o njemu. Ali onda ćete vi također znati da morate ustrajati, jer jednom kada se on pojavi vi ćete također morati biti pripravljeni za neizbježnu bitku vjere, i onda će smjer kojim krenete biti odlučujući, jer onda će biti itekako očigledno da se morate odlučiti ili za Boga ili za svijet… On će vas snažno podržavati u tome da se zaputite stazom ka Bogu, jer će govoriti uvjerljivo i silno. Bog Osobno će govoriti tako očigledno kroz njega da ni jednom ljudskom biću neće biti teško pridružiti mu se, budući će on također osigurati takav vidljivi dokaz njegova poziva da će ljudi tako biti sposobni prepoznati tko je on… On osobno također zna u čemu se njegova funkcija sastoji i da je njegov posljednji zadatak prethoditi Gospodu i najaviti Ga sa gromkim glasom… On je također svjestan njegova porijekla i isto tako njegova kraja, koji će opet biti grozan, ali on se ničega ne boji i ništa ga neće zaustaviti da kompletira svoju misiju, koja će biti vrlo blažena…

I svatko tko mu se pridruži će doista dobro napraviti, jer on će biti u stanju crpsti puno snage i dobiti puno svjetla od ovog velikog svjetla koje će zasjati gdjegod se pojavi. On je već živ ali još nije svjestan svojega zadatka, koji će njemu unatoč tome postati iznenada jasan i iz temelja će promijeniti njegov zemaljski život, jer iako on služi Gospodu i također prepoznaje nizak duhovni stupanj u kojem čovječanstvo vene… on još nije bio pozvan, ali to će se dogoditi sasvim iznenada… I onda će on napustiti njegovu dotadašnju tišinu i postati potpuno svjestan njegova zadatka, jer on će biti pokretan od strane duha Božjeg, koji mu podaruje potpunu jasnoću u svezi njegove misije. I on će radosno služiti Gospodu sa privrženošću koja ga čini neprestano više prikladnim za konačnu službu koju želi obaviti prije kraja, prije Njegova povratka… Ali vi ljudi, obratite pažnju na one koji proglašavaju Riječ Božju, i prepoznat ćete onog koji postaje vrlo zamjetan budući želi ispuniti jednu neobičnu misiju: najaviti dolazak Gospodnji i posredstvom moćnih propovijedi učiniti ljude svjesnima njihova zemaljskog zadatka da budu pokajnička duha i ozbiljno rade na spasenju njihovih duša, jer on će im najaviti kraj koji će uskoro slijediti nakon njegove pojave, jer vrijeme je bilo ispunjeno koje je Bog podario čovječanstvu za njihovo usavršavanje.

AMEN

Spread the Truth