Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7293 (Neljubav-nost = tama… Ljubav-nost = spoznaja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7293, 26 Veljače 1959

NE-LJUBAV(NOST) = TAMA… LJUBAV(NOST) = SPOZNAJA…

Jednom će vam doći jasna spoznaja o značenju vašeg zemaljskog života i tek onda ćete shvatiti što ste mogli postići, i u dubokom kajanju sjećati ćete se mnogih mogućnosti koje ste ostavili neiskorištenima za vaše duhovno sazrijevanje. No vi već na Zemlji možete doći do te spoznaje samo ako biste se skroz jednostavno pridržavali Mojih zapovijedi Ljubavi. Od vas se ne traži puno više od toga da poštujete te zapovijedi, pa će vam tada sama od sebe doći i spoznaja o tome zašto ste i koju svrhu vi na Zemlji.

A te zapovijedi Ljubavi poznajete svi, tako da si dakle svi i možete prisvojiti znanje o smislu i svrsi vašeg zemaljskog puta, i svi uistinu možete napustiti zemaljski život u stanju koje se može nazvati blaženim …. No pošto ne živite onako kako to zahtijevaju Moje zapovijedi Ljubavi, hodite zamračenog duha i na Zemlji živite neodgovorno spram vaše duše. Jer, Ljubav rasvjetljuje vaš duh, jedino Ljubav daje vam znanje koje vam međutim bez Ljubavi nedostaje.

I, kad jednom stupite u Duhovno Kraljevstvo, stupanj Ljubavi biti će presudan za obitavalište …. za sfere u kojima boravite nakon smrti vašeg tijela …. A one vrlo lako mogu biti takve da ćete gorko zažaliti što vaš zemaljski život niste bolje iskoristili. Jer jednom ćete svi vi doći do spoznaje o bitnosti ovog zemaljskog života i vaše vlastito duševno stanje promatrati ćete i znati da ste ga vi sami mogli drugačije urediti pošto ste u tu svrhu prošli Zemljom ….

I stoga vama ljudima to uvijek može biti predočavano, i vi to tad možete vjerovati i prihvatiti, ili pak ne. Jer slobodni ste, u protivnom Meni bi uistinu bilo lako dati vam jasno znanje smisla i svrhe zemaljskog života, no tada više ne biste mogli donijeti slobodnu odluku volje pošto biste putem sigurnog znanja već bili prisiljeni na ispravno djelovanje i življenje na Zemlji. I stoga je samo jedna stvar bitna: vas ljude uvijek iznova uputiti na Moje zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, a to se ne može činiti dovoljno često, kako bi se time osjećaj odgovornosti čovjeka probudio, jer kad mu se uvijek nanovo predstavi ova Moja zapovijed, on će i svoje razmišljanje i postupke podvrći samokritici i on će se truditi živjeti po Mojoj volji, jedino ako nije potpuno Meni-suprotne volje, ako dakle potpuno ne pripada Mojemu protivniku.

Kako se postavlja prema Mojim zapovijedima Ljubavi pokazuje i njegov stav prema Meni Samome …. Odbija li ranije spomenute, odbija i Mene i dokazuje svoju vezanost za Mog protivnika …. No, ako se trudi živjeti u Ljubavi to je onda znak da hoće k Meni i da se želi odvojiti od Mog protivnika, a onda će i sve više dokazivati svoju privrženost Meni pošto sve usrdnije čini djela Ljubavi i njemu je tada i značenje njegovog zemaljskog postojanja toliko jasno razumljivo tako da onda svoj život uređuje daleko više duhovno nego zemaljski, jer Ljubav u njemu je svjetlo koje prosvjetljuje njegov duh i daje mu najjasniju spoznaju.

A isto tako je objašnjiva i tama u kojoj hode oni ljudi koji ne drže Moje zapovijedi Ljubavi …. Njihova unutrašnjost ne može biti rasvijetljena, oni nikad neće moći shvatiti ikakve međuodnose, oni će voditi samo sebičan život i toliko zatamnjenijeg duha će biti što im je veće samoljublje …. Oni ne poštuju Moje zapovijedi Ljubavi i bez osjećaja su odgovornosti spram duše, radi čega onda slijepi i siroti ulaze u onostrano jednom kad je došao čas za odlazak sa ovog svijeta.

A u tami će u tom području ostati još dugo vremena, pošto i tamo do svjetla mogu dospjeti jedino ako se Ljubavno angažiraju, a za to će biti potrebna snaga koja duši može biti dana jedino putem Ljubavnog zauzimanja, pošto sama duša ne posjeduje nikakve snage jer se na Zemlji vodilo računa jedino na tijelo ali ne na dušu. I stoga je u onostranom vrlo teško dospjeti tamo gdje se na Zemlji lako moglo doći, samo ako se poštuju Moje zapovijedi. Jer Ljubav je snaga i svakoj duši pomaže pri usponu …. i zato, bez Ljubavi nitko ne može postati blažen ….

AMEN

Spread the Truth