Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7282 (“Nijedno ljudsko oko nije vidjelo…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7282, 14 Veljača 1959

“NIJEDNO LJUDSKO OKO NIKADA NIJE VIDJELO…”

(1 Korinćanima 2:9, 10)

Nijedno ljudsko oko nikada nije vidjelo i nijedno ljudsko uho nikada nije čulo, što sam Ja pripremio onima koji Me ljube… Ali, da Ja za vas čuvam spremne neslućene divote, to je izvjesno, samo što vi tijekom vašeg zemaljskog života ne smijete imati uvid u Moje kraljevstvo slave, jer vi onda više ne bi bili sposobni živjeti, jer vi više ne bi mogli ispuniti vaš zemaljski zadatak u slobodi volje. No, vi se uvijek možete prisjetiti Mojega obećanja, i znati da vas Ja Ljubim, i da vas želim učiniti iznimno sretnima. Vi trebate znati da je vaše razmišljanje uvijek tek ograničeno, da vi uopće sebi ne možete predočiti stvarno nebesko kraljevstvo, budući ništa na Zemlji ne bi izdržalo uspoređivanje sa divotama koje vas tamo čekaju, ako vi budete mogli napustiti zemaljsko kraljevstvo u svjetlosnom ruhu, kako bi ušli u vašu istinsku domovinu, sa kojom Zemlja ne bi mogla izdržati ni najmanju poredbu, ni kada bi vi sebi sve predočili u daleko najveličanstvenijoj mjeri. To su neusporedive slike najčudesnije ljepote, to su duhovne tvorevine, koje vas nadasve usrećuju… to su stvari koje vi još nikada prije niste vidjeli, i koje vam također jedino duhovno dolaze pred oči, čim ste vi sami postigli stupanj zrelosti, da možete duhovno gledati. No, jedno je sigurno, da vi tek sada zapravo počinjete živjeti… da vi, gledajući unazad ne možete shvatiti da ste jednom ljubili svijet i nalazili poželjnima svjetovne stvari, i vi ćete biti sretni što vas svijet ne drži vezanima, inače vi nikada ne biste mogli gledati ovo kraljevstvo slave. Ako biste vi u zemaljskom životu mogli naslutiti ili povremeno imati uvid u nešto od divota, vi biste onda također svom snagom stremili ovom kraljevstvu, no vas bi uvijek određivalo jedino samoljublje, nikada međutim čista Ljubav za Mene i za bližnjega, i zemaljski put vam više ne bi mogao donijeti savršenstvo, koje međutim ipak mora i također može biti postignuto bez da čovjek može sebi stvoriti jasnu sliku u čemu će se jednom sastojati blaženstvo… Ali, vama ljudima treba biti dovoljna Moja Riječ, Moje obećanje, koje vam obećava neslućene divote, ako vi živite prema Mojoj volji. A jedno takvo nedokazivo obećanje ne prisiljava vašu volju, budući  jedino vjera vama daje potvrdu istinitosti, i za vjernika će se ono također i ispuniti… ipak, tek nakon ulaska u onostrano kraljevstvo. Zato je također beskorisno htjeti sebi predočiti slike boravišta duša u duhovnom kraljevstvu, jer sve predodžbe imaju uvijek za temelj jedino Zemlju i njena dobra, koja međutim ne može poslužiti kao usporedba za ovo kraljevstvo, te za stvari u duhovnom kraljevstvu svjetla, nedostaje svako razumijevanje. Neka vam zato budu dovoljne Riječi: „Što nijedno ljudsko oko nikada nije vidjelo, i nijedno ljudsko uho nikada nije čulo, Ja sam pripremio onima koji Me Ljube…“. Vas čekaju nedokučive i  neizrecive divote, jer Moja Ljubav želi Moju djecu usrećiti, i pripremiti im iznimno blaženu sudbinu… A takvoj sudbini vi svi trebate stremiti, ali vas uvijek jedino Ljubav za Mene ili za vašu braću treba ponukati na način života prema Mojoj volji, nikada vas na to ne bi trebalo potaknuti samoljublje, žudnja za divotama onostranog svijeta, jer onda vam nikada ne bi bila dodijeljena ova sudbina, budući samo čista, nesebična Ljubav vama donosi tako visok stupanj zrelosti, da vi možete osvojiti Moje kraljevstvo u svoj njegovoj veličanstvenosti… da vaše oko opazi i vaše uho začuje, ono o čemu vi nikada prije niste mogli nešto sanjati, jer se sva Moja obećanja ostvaruju (obistinjuju), budući je Moja Riječ vječna Istina (Ivan 17:17).

AMEN

Spread the Truth