Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7277 (Božji Plan Spasenja je utemeljen na slobodnoj volji ljudskog bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7277, 8 Veljače 1959

BOŽJI PLAN SPASENJA JE UTEMELJEN NA SLOBODNOJ VOLJI LJUDSKOG BIĆA…

Moje djelo vraćanja palih duhova je utemeljeno na Mojem vječnom planu Spasenja i sukladno ovom planu Spasenja sve će se odvijati svojim tokom kroz beskonačno duge periode vremena za koje vama ljudima nedostaje svih pojmova. Moj je plan Spasenja pak opet bio iskonstruiran u Ljubavi i mudrosti i Moja ga moć sprovodi, posljedično, jednog dana ću Ja postići Moj cilj… da će sva duhovna bića započeti stazu povratka Meni u očevu Kuću. Ipak sprovedba nije odlučena od strane Moje volje jedino, nego slobodna volja bića, koji su jednom bili stvoreni u svem savršenstvu unatoč tome što su otpali od Mene, odlučuje dužinu vremena kojeg ovaj spomenuti povratak potrebuje, time svako pojedinačno biće odlučuje za sebe koliko će puno vremena uzeti njegov proces razvoja, njegov povratak k Meni. Prema tome, Moj plan Spasenja je također utemeljen na slobodnoj volji svakog pojedinačnog bića… što je činjenica koja je nezamisliva za vas ljude ali koju Sam Ja cijenio kako je od suštinske važnosti ako jednog dana želim biti okružen od strane uistinu slobodne i potpuno posvećene Meni djece, budući je ovo svrha i cilj Mojeg vječnog plana Spasenja… Ja poznajem volju svakog pojedinačnog bića od početka, i kao izvornih duhova baš kao i ljudskih bića kasnije, kada je izvorni duh morao sebe dokazati i još jednom može odlučiti njegovom vlastitom slobodnom voljom kojom se stazom želi zaputiti… Ja znam vaš smjer volje i bio sam u stanju konstruirati Moj plan Spasenja sukladno, koji uključuje svaku vašu misao i izražaj volje i sukladno je utemeljen na ovima. I doista, bio je tako isplaniran da svako biće može proći njegov proces razvoja sa lakoćom, budući ću Ja uvijek pomoćno stajati pored njega kada je on u opasnosti donijeti pogrešnu odluku. Opet i iznova on će biti u stanju donijeti odluku ali neće biti forsiran donijeti ispravnu odluku, ipak njegova sudbina će afektirati osobu tako da će ispravna odluka uvijek biti vrlo blizu, da će on iznutra biti nagnan zaputiti se ispravnom stazom ali da se ovo nagnonjenje nikada ne može osjetiti kao prisila.

Moja Ljubav važi za svako pojedinačno biće, i štogod mogu napraviti da bi skratio njegov kurs razvoja do konačnog povratka k Meni će zasigurno biti učinjeno od strane Mene. I time ni jedna osoba nikada neće biti sposobna reći da ga je njegova situacija u životu prisilila da donese jednu protivnu odluku… Moja je mudrost doista iznad svake sumnje, i time Sam Ja predvidio sve mogućnosti koje su služile osobi donijeti ispravnu odluku i utemeljio Moj plan Spasenja na ovome. Treba priznati, Ja također vječito znam smjer volje svakog pojedinca ali tijekom njegova vremena na Zemlji kao ljudskog bića Ja ga ne želim znati, i time ljudsko biće može unatoč tome donijeti slobodnu odluku, jer baš poradi njegove pogrešne volje Ja dopuštam da sudbina tako afektira njegov život da on ima svaku priliku promijeniti njegovu volju, i Moja će ga strana gorljivo u tome poduprijeti… jer u Mojem kraljevstvu je radost nad svakim grješnikom koji se pokaje…” Ovo treba biti shvaćeno kao potpuna promjena volje koja je doista naumljena u Mojem planu Spasenja ali ne odlučuje definitivno ovaj spomenuti plan Spasenja. Vi ste potpuno slobodni tijekom vašeg života na Zemlji, i čak i ako Ja znam… vi niste ni na koji način zavezani, budući ste izvorno vi bili potpuno slobodna bića i ova sloboda vam neće biti oduzeta čim živite na Zemlji opet kao samo-svjesna bića ili čak kada uđete u kraljevstvo onostranog… Nikakva sila nikakve vrste nije vršena nad vama, i što ili kakvi jeste je bilo stvoreno od strane vas samih. Ali Moj plan Spasenja također planira jedan osiguran i konačan povratak u Očevu kuću… ma koliko, dan će doći… radi se jedino o tome da vrijeme koje potrebuje može biti kratko ali također vrlo dugačko, i ovo je uzeto u obzir u Mojem planu Spasenja, uvijek s obzirom na vašu volju, koja je slobodna i ne može izdržati nikakvu vrstu sile. Ali činjenica da ćete vi postići vaš cilj jednog dana je sigurna, i jednako je sigurno da su za Mene tisuću godina poput jednog dana, da nikakav zakon vremena ne postoji za Mene… Vi sami ste, međutim, i dalje podložni ovom zakonu, vaše nesavršeno stanje vas drži zavezanima za zakon vremena, i to je iznimno bolno za vas, jer vaša udaljenost od Mene je bolno stanje koje vi bezmjerno produžujete iznova ako se ne sjedinite sa Mnom… ako još niste ostvarili vaš povratak u Očevu kuću. Ja bi vas želio zaštititi od ovog dugog stanja mučenja, prema tome Ja ću vas hitno opominjati opet i iznova da koristite vašu volju sukladno, to jest, da sebe podredite Mojoj volji, o kojoj ste opetovano obaviješteni. Primanje Moje Riječi i time znanja o Mojoj volji je dio Mojeg plana Spasenja, koji će biti sproveden sa Ljubavlju, mudrošću i silom… ali vi ćete uvijek biti slobodni uzeti ga u obzir sukladno vašoj vlastitoj slobodnoj volji. Posljedično, dužina vremena kojeg vi potrebujete za vaš povratak se značajno razlikuje ali može već dokončati za vas na kraju vašeg života na Zemlji i može konačno rezultirati u slobodi, svjetlu i snazi, ako stremite za tim sami i uložite svaki napor da žudite Moju pomoć za to… jer već ovo stremljenje je ispravno usmjerena volja koja vam sigurno dozvoljava postići vaš cilj.

AMEN

Spread the Truth