Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7273 (Prijem istine putem Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7273, 3 Veljače 1959

PRIJEM ISTINE PUTEM DUHA…

I kad se Moj Duh spusti na vas, bit’ će vam dostupno mnogo znanja koje ljudski razum nikada ne bi mogao dokučiti bez da u njemu djeluje Moj Duh. Ja si za to biram odgovarajuće posude u koje se može uliti Moj Duh, jer ‘ono što je duhovno’ može biti primljeno jedino duhovno, tj. ono što vam se od Mene dostavlja, može primiti jedino duh u vama, koji je u vezi sa Mnom, pošto je dio Mene Samoga, dakle Moj je udio ….  

Razum ostaje nedotaknut duhovnom strujom sve dok sâm sebe ne podredi tom Duhu. No prije toga ne bi imao mogućnost da može shvatiti (ono što je) duhovno, radi čega i jeste vrlo teško zadobiti razumske istraživače za to da u sebi prije svega probude duh u život, u slučaju da žele prodrti u duhovno znanje. Oni tu vezu ne mogu shvatiti pošto sve pokušavaju obrazložiti razumski. No Duh se mora obratiti razumu i tad će on moći postići najdivnije rezultate.

I svaki čovjek mogao bi postići to da mu se Moj Duh iznutra obraća, no to zahtijeva život Ljubavi, za što nije voljan svatko. Ne-Ljubavan čovjek priječi Duhu u sebi svako izražavanje, dok Mu međutim čovjek pun Ljubavi daje mogućnost da se izrazi, što od Mog Duha i biva obilato korišteno. Čovjekova Ljubav je potrebna za dublju vezu sa Mnom, Koji svakim djelom Ljubavi jesam u njemu …. a Ljubav onda i vjeru u Mene čini živom, te čovjeku tada dajem ono što mu nedostaje: svjetlo spoznaje, znanje, koje je mudrost, te ne može biti zadobiveno ni jednim drugim putem nego izražavanjem kroz Mog Duha.  

Jednostavno je potrebna samo volja za to da se iz najvišeg izvora prima svjetlo, znanje …. a ta volja biti će poticaj na to da se čovjek okrene k tom izvoru i otvori se da bi dozvolio da se Božanski tok Ljubavi u njega može uliti …. No volja je slobodna, i zato na nikoji način ne može biti prisiljena na Mene, zbog čega je dakle prethodno potrebna vjera, da čovjek kroz duh u sebi može stupiti u kontakt sa Mnom, da bi izmolio ono što mu nedostaje. Svaki čovjek može si otkopati (učiniti dostupnim) taj izvor, svako iz njega može crpsti u preobilju ….

No tko se ne odluči za to da potraži taj izvor, tko se ne sagne da pije iz tog izvora života, tomu se Duh u njemu nikada ne može obratiti, on uvijek ostaje van tog zdenca, ne poduzima ništa kako bi se domogao svjetla i snage, i nikada neće moći saznati Istinu o međupovezanosti duhovnih stvar(nost)i, pošto ne ide duhovnim putem kojim jedino ima pristup Istinu.

Niti jednu sekundu Ja ne raskidam vezu s vama, Mojim stvorenjima, no tek kad ju želite, kad svjesno tražite tu vezu sa Mnom, kontakt je uspostavljen, pošto ste vi bili ti koji su se nekoć okrenuli od Mene …. iako je potpuno odvajanje bilo nemoguće. No vaša volja bila je presudna, a ta volja sad mora opet i donijeti odluku, ona se Meni mora opet skroz i potpuno okrenuti kako bi primila Moju zraku Ljubavi, koja ju prije toga ne može dotaći tako da se to osvijesti. No za to je opet preduvjet Ljubav, jer volja čovjeka okreće se k Meni tek onda kad je ta Ljubav u sebi bila zapaljena ….

A to onda znači i to da čovjek duhovnoj iskri u sebi daje pravo da se rasplamsa i da rasvijetli unutrašnjost čovjeka, ili pak: Moj Duh tada se izlijeva u otvorenu posudu i daruje vam uistinu dragocjeni dar …. Moj Duh uvodi vas u Istinu, u spoznaju vašeg bića, vašeg zemaljskog zadatka i vašeg cilja …. i ući ćete u znanje, što međutim nikada nećete moći postići putem samoga razuma ….

AMEN

Spread the Truth