Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7271 (Da li ljudsko biće posjeduje slobodnu volju?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7271, 31 Siječanj 1959

DA LI LJUDSKO BIĆE POSJEDUJE SLOBODNU VOLJU?…

Ljudska volja nije kontrolirana od strane Mene, namjesto toga Ja joj dozvoljavam njezinu slobodu. Čak ako bi vi ljudi, opet i iznova, željeli dvojbiti slobodnu volju… vaše misli i namjere su slobodni. Vi nećete biti u stanju ovo osporiti čak ako vas volja ili sudbina nekog drugog spriječi od sprovođenja vaših namjera u djelo. Vaše misli i namjere, međutim, su izražaj vaših najunutarnijih osjećaja, koje vi može usmjeravati u bilo kojem pravcu, jer to je unutar vaše moći i nije određeno od strane volje druge osobe. Ako vi ljudi provedete više vremena razmišljajući o vašoj slobodi volje vi bi također naučili gledati na vaš zemaljski život, do izvjesnog opsega, kao ‘posljedicu’ vaše volje… Međutim, vi dolazite do točno suprotnog zaključka; vi doživljavate cijeli vaš život sa svim njegovim događajima kao dokaz za neslobodu vaše volje, pošto se često ne podudara sa vašim željama i vi to dakle smatrate prisilom volje… što je u stvari prouzročila samo vaša izvrnuta volja, iako od strane Mene dovedena baš u takav oblik koji je za vas koristan (tj. koji vam služi), iako vama samima nije po ukusu. I čak u najneugodnijoj situaciji vi možete i dalje razmišljati i željeti neometano. Izvršavanje djela je samo sljedeći korak vaše volje, ali čak onda mu se Ja rijetko suprotstavljam, namjesto toga, Ja vam dozvoljavam da imate onoliko puno slobode koliko je moguće, unatoč tome, jedino unutar granica. I stoga vi možete koristiti vašu slobodu volje da pokušate i uredite vaše zemaljske okolnosti, vi možete promijeniti njihov smjer. Vi možete učiniti štogod kako bi kompletno promijenili vaše okolnosti života… ponekad ćete biti uspješni a u drugim vremenima nećete, jer bez Moje volje i Mojeg dopuštenja vi ste nesposobni učiniti bilo što… ali to nikada ne poništava vašu slobodu volje. Vi bi trebali naučiti razlikovati ‘slobodnu volju’ od ‘mogućnosti izvršavanja (u djelo te volje)’… Sve dok vi jedino ovo potonje doživljavate kao slobodnu volju, vi ste u pravu, jer ona je još uvijek ovisna o Mojoj slobodnoj volji ili Mojoj suglasnosti.

Ali jednog dana vi ćete jedino trebati opravdati sebe za vašu volju, koja ne ovisi o djelu, ali ona će jednako biti suđena sukladno tome ako je i kako bila iskorištena. Volja i djelo zasigurno pripadaju zajedno, jer volja bez djela nije volja ako sâmo ljudsko biće izostavi ili spriječi izvršavanje. Otud vi bi trebali kritički promatrati vas same u ovom pogledu; to je zašto je značenje vaše slobodne volje vama neprestano predstavljeno, koju vi ljudi ne možete zanijekati ako ozbiljno mislite o tome što treba pod njom biti shvaćeno. Vaše najunutarnije misli i namjere su vaše pravo vlastito vlasništvo, i nitko ne može zaustaviti smjer kojeg dajete vašim mislima i namjerama. Međutim, vi ste radi toga također odgovorni, budući je slobodna volja vrlo značajan čimbenik u zemaljskom životu na kojem je Moj plan Spasenja utemeljen, ona je bila uzrokom prošlog otpadništva od Mene i mora također ostvariti konačni povratak ka Meni, ili bi djelo povratka bilo kompletirano davno prije da je Moja volja jedina određivala da bi se Moje žive tvorevine trebale zaputiti stazom do Mene unutar određenog vremena. Činjenica da je ovo odlučeno od strane same slobodne volje ljudskog bića je toliko ogromno važna da to treba opetovano biti objašnjeno ljudima koji osporavaju slobodnu volju i koji prema tome nisu svjesni njihove velike odgovornosti, koji žive pasivno i vjeruju da su žive tvorevine sa nikakvom njihovom vlastitom voljom u odnosu na njihova Boga i Stvoritelja Koji ih je, međutim, jednom stvorio kao slobodna bića i također im želi pomoći povratiti slobodu koju su posjedovali u samom početku. Sloboda volje nije tek stvar ili pojam vjere, namjesto toga, kroz ozbiljno promišljanje, ljudsko biće može otkriti sa izvjesnošću, i onda će on živjeti njegov život odgovorno i sigurno doseći cilj.

AMEN

Spread the Truth