Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7262 (Uskrsnuće… Raspadanje tijela…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7262, 21 Siječanj 1959

 ISUSOVO USKRSNUĆE NE DOKAZUJE DOKTRINU O “USKRSNUĆU MATERIJALNOG TIJELA”…

Svaki od vas koji živite na Zemlji će fizički umrijeti, ali vaša će duša ili uskrsnuti u život ili ostati mrtva, ako na Zemlji nije težila ka životu. Stoga, uskrsnuće je osigurano svima vama koji želite živjeti… Jer oni koji ne vjeruju u uskrsnuće također niti ne žele život njihovim dušama, umjesto toga, njima je moguće željeti jedino život njihovog fizičkog tijela, kojeg teže produžiti onoliko dugo koliko su sposobni. Ali oni će umrijeti i ostati mrtvi jedno beskonačno dugo vrijeme, pa makar će jednog dana uskrsnuće biti također zagarantirano i njima… Međutim, svatko tko traži i stremi ka postignuću života za njegovu dušu može također biti siguran da će ustati iz smrti nakon smrti tijela, jer za to je dokaz osigurao Isus Krist, Koji se ustao iz mrtvih trećeg dana, Koji je pobijedio smrt i onog koji je smrt donio na svijet. Istinabog, Njegovo uskrsnuće dvojbe i vjernici i nevjernici, jer čak su vjernici nesposobni dokučiti ovo najveće čudo i često su skloni gajiti tihe sumnje sve dok samo ‘vjeruju’ ali još nisu na prikladan način oživjeli ovu vjeru. Ali čim Moj duh može djelovati u ljudskom biću ove će sumnje biti razjašnjene i Isusovo uskrsnuće će biti jasan dokaz njegovog vlastitog uskrsnuća, on će znati da neće umrijeti već jedino ući iz ovog života u kraljevstvo onostranog, gdje će živjeti zauvijek. 

Uskrsnuće Isusa Krista je problem o kojem se neprestano raspravlja (ili ‘uzrok je stalnih prepirki’) među ljudima, jer u jednu ruku oni ga žele dvojbiti, u drugu ruku žele iz njega izvesti (= potvrditi lažnu i obmanjujuću dogmu o) uskrsnuće ‘tijela’ budući vjeruju kako je Isus trećeg dana također ustao u (materijalnom) tijelu… Oni još ne shvaćaju da je Isus Sebe učinio vidljivim ljudima jedino kako bi im pomogao vjerovati, ali da su oni uvijek jedino vidjeli Njegovo duhovno tijelo koje im je sebe predstavilo na vidljiv način. Sve supstance njegovog fizičkog tijela su sebe produhovile kroz Njegovo raspeće, i tako je ‘čovjek’ Isus obukao duhovno odijelo kada je vidljivo prišao Njegovim učenicima… I vi, također, ćete obući duhovno odijelo pri vašem uskrsnuću u život… Fizičko tijelo ostaje za vama i njegove supstance nastavljaju put višeg razvoja; tako se tijelo od mesa raspada i njegove supstance opet oživljavaju druge forme koje su i dalje na početku njihovog razvoja… Iz tog razloga one više nikad neće ponovno ograditi dušu, one više nikada ponovno neće biti čaura za dušu te zajedno sa njom biti istovremeno uskrsnute… A ipak duša će ustati iz mrtvih ako je na zemlji ispunila Moju volju (John 8:51), ako teži ući u život kojeg Sam joj obećao kada Sam na Zemlji živio kao Isus, ljudsko biće. Uskrsnuće je osigurano svima vama, pa ipak vi sami određujete vrijeme (= u smislu, ‘odlučujete kada će se ono dogoditi’). Međutim, morate steći ispravno razumijevanje o ‘uskrsnuću tijela’, jer djela vašeg tijela će zasigurno biti suđena i u skladu sa ovima će biti vaše uskrsnuće (Otkrovenje 20:12, 13)… ili u život ili, ako vaša djela svjedoče protiv vas, u smrt, prognanstvo u tvrdu materiju. A to je još jednom bespomoćno i mračno stanje beskonačno dugog trajanja, stanje smrti za kojim ste, međutim, sami čeznuli na Zemli budući vam je nedostajala vjera da ste određeni za život a ne smrt, koju ste sami prouzročili… Iz tog razloga Sam ustao iz mrtvih kako bi vama ljudima osigurao ovaj dokaz… A ipak, vi u njega opet možete vjerovati jedino ako, kroz život ljubavi, probudite vaš duh koji će vam naknadno objasniti i podučiti vas o svemu, a onda ćete i također biti sposobni vjerovati sa sigurnošću ono što vam ne može biti dokazano. Stremite prema životu i nikad se nećete morati plašiti smrti, živjet ćete zauvijek u snazi i svjetlu i slobodi.

AMEN

Spread the Truth