Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7259 (Dušin proces pred-razvoja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7259, 18 Siječanj 1959

DUŠIN PROCES PRED-RAZVOJA…

Teško je uvjeriti ljude u činjenicu kako su oni već putovali jednom beskonačno dugom stazom prije nego su dosegli njihovo postojanje kao ljudskih bića. To je teško, s obzirom da baš ovo znanje nije uključeno u Evanđelje, koje je temelj svake crkvene organizacije. Ali Bog zna zašto On nije uključio ovo znanje, zašto On nije dao učenicima poduku da šire ovo znanje, o kojem su Isusovi učenici bili naj-izvjesnije obaviješteni. On im je jedino dao zadatak proglašavanja Božanskog učenja ljubavi, On je učinio zapovijedi ljubavi spram Boga i čovjekova bližnjega predmetom onog što su trebali proglašavati kao Evanđelje njihovim bližnjim ljudskim bićima, koje su bile također proglašavane od strane Isusa kao ljudskog bića na ovoj Zemlji. Jer svaka će osoba koja živi prema ovom učenju ljubavi steći povećavajuće više znanja i naknadno također otkriti o beskonačno dugom procesu pred-razvoja duše, koja jedino treba proći njezin posljednji test volje na Zemlji.

Zapovijed ljubavi je, u stvari, prva i najvažnija zapovijed, čovjek neće izvući koristi od nijednog znanja, bez obzira koliko ono bilo dubokoumno, ako podbaci živjeti život ljubavi. Jer čak to znanje bi samo bila pogrešno shvaćena intelektualna informacija budući je jedino ljubav ključ shvaćanju i bez ljubavi bi sve ostalo neshvatljivo… što je očigledno u sadašnje vrijeme… budući se u spomenutu informaciju neće uzvjerovati budući ona ne može biti shvaćena sve dok čovjekovo razmišljanje nije osvijetljeno sa ljubavlju. Svatko voljan ljubiti će svoju pažnju zadržati na njoj i neće ju u potpunosti odbaciti ali on možebiti može postaviti pitanje zašto takvo znanje nije bilo dano ljudima ranije, zašto ono nije spomenuto u Knjizi nad Knjigama. I isti odogovor važi da je to znanje jedino od vrijednosti za čovjeka ako je oživjelo kroz ljubav… To je zašto će svaka blago-naklona osoba također biti uvedena u dublje znanje kada je za to pravo vrijeme. Ali pošto je čovječanstvo blizu kraja oni trebaju živjeti čak više odgovorno. Znanje o dušinom procesu pripremnog razvoja može povećati ovaj osjećaj odgovornosti u ljudima što, napomol skorog kraja, ne treba biti potcijenjeno. Čak ljudi koji su za sada još nesposobni vjerovati mogu biti ponukani od strane misli promijeniti njihov način života. U drugu ruku, međutim, ovo znanje nije nužno ako čovjek živi život ljubavi u skladu sa Božjom voljom. Onda će on primiti znanje trenutačno kada uđe u kraljevstvo onostranog; on će blistavo i jasno prepoznati što izgleda nevjerojatno ili mu je bilo potpuno nepoznato na Zemlji.

Ali tijekom posljednjih dana sve moguće će biti napravljeno od strane Boga da bi ljudsko biće došlo do cilja sa lakoćom. Njegova pažnja će biti usmjerena ka njegovom zemaljskom zadatku i velikom značaju ispunjavanja ovog zadatka, i napomol kraja on će također biti obaviješten o prethodnom razvoju, premda bez dokaza. Međutim, svatko može namaći ovaj dokaz za sebe ako je živio život ljubavi koji bi ga mogao prosvjetliti i također mu podariti sposobnost duhovne vizije. U tom bi slučaju osoba također bila u stanju promatrati užurbanu duhovnu aktivnost unutar različitih djela stvaranja, on bi počeo promatrati život životinja i biljaka na drugačijem svjetlu i više ne bi dvojbio kako je on, također, trebao proći kroz sve ove stadije pred-razvoja… Ali ovo pretpostavlja visoki stupanj ljubavi, otud Božansko učenje ljubavi mora uvijek imati prednost, to jest, stečeni stupanj znanja ili realizacije ljudskog bića na Zemlji ovisi o njegovom ispunjavanju zapovijedi ljubavi. Ljubav je apsolutno nužna za ljudsko biće ali on ne treba biti obaviješten (u smislu, ‘u posjedu znanja’), budući on može iznenada postati blistavo prosvjetljen ako je živio život ljubavi na Zemlji. I to je zašto vi ljudi ne trebate biti iznenađeni zašto Evanđelja ne izriču otvoreno nešto što se unatoč tome može pronaći sakriveno unutar njih (Izaija 14:12-15)… Jer Riječ Božja ima različita značenja, koja će jedino čovjek koji živi u ljubavi moći razumjeti… Onda će on također pronaći mnoge navode u svezi pred-postojanja ljudskog bića u tvorevinama Zemlje (Rimljanima 8:19-21; ovdje je u Hr. Bibliji krivi prijevod, naime, umjesto ‘stvorenja’, treba biti ‘stvaranje’, znači mineralno, biljno i životinjsko carstvo), i on će uvijek jedino pokušati predati dalje njegova otkrića njegovom bližnjem ljudskom biću premda će oni njemu povjerovati jedino ako je ova osoba, također, prožeta ljubavlju.

AMEN

Spread the Truth