Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7225 (“Skratit ću dane…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7225, 9 Prosinac 1958

“SKRATIT ĆU DANE…”

(Matej 24:22; 10:28)

Vrijeme koje vam je još podareno do kraja postaje sve kraće u skladu sa Mojim obećanjem “A ako se ti dani ne skrate, nitko se neće spasiti: ali poradi Mojih odabranih ti će dani biti skraćeni…” tako da oni ne bi bili prisiljeni pasti na koljena pred njime (= Sotonom) koji ostaje Mojim neprijateljem i protivnikom sve do kraja. Jer on će vam još prouzročiti ozbiljne probleme i vama će biti potrebno još puno snage kako bi mu se suprotstavili. A ipak ne trebate se bojati ovog vremena bez obzira na prijeteće akcije koje će on poduzeti protiv vas. On neće ostvariti svoj cilj, jer Ja ću zaštititi Moje Vlastite da ne padnu u njegove ruke. Međutim, oni sami će Mi zahvaliti za svaki dan bez njegovog utjecaja, baš kao što će mi biti vječno zahvalni jednom kada zaustavim njegovu aktivnost i ponovno ga bacim u okove (Otkrovenje 20:1, 2)… Vrijeme do kraja će vam izgledati poput sna, eto kako će brzo proći… zasigurno često alarmantno a onda pak poput sjene budući će vas vojske duhovnih svjetlosnih bića okruživati i štititi i usmjeravati sve na način da će vam biti podnošljivo. Unatoč tome, treba biti jako oprezan jer njemu su na pameti jedino opakosti (ili ‘sklon je jedino zlu’) pošto se kraj približava. Što ne smatrate mogućim će se još dogoditi zbog njegovog utjecaja, jer mnogi ljudi u svijetu su dobrovoljno u njegovoj službi i prema tome će ih on zahvaljujući njegovom podsticaju okrenuti protiv vas.

Unatoč tome, “ne plašite se onih koji mogu ubiti tijelo, ali nisu sposobni ubiti dušu” (Matej 10:28)… Ne plašite se uopće nikakve opasnosti jer Ja Sam sa vama i obećavam vam (ili ‘uvjeravam vas u’) Moju zaštitu. I bez obzira na ono što će se dogoditi vi ćete biti u stanju izdržati jer Ja ću vam dati snagu, pošto ću se pobrinuti da vas to neće pregrubo pogoditi, da ćete izdržati i izaći kao pobjednici iz borbe protiv njega. Ali to će ostati borba, Ja vam to neprestano ponavljam da se ne bi udaljili od Mene već Mi se sve više i više pridružili i u Mojoj blizini ostali neosvojivi za neprijatelja. I svatko tko se sa Mnom tako prisno sjedini da će uvijek osjećati Moje prisustvo se više ne treba bojati ničega, jer zbog snage koju prima od Mene on će biti nadmoćan nad njime… Vrijeme se približava kraju… I dani će sve brže letjeti, čega ćete vi također postati sve više svjesni… ali onda ćete također znati kako pripadate Mojim Vlastitima, za Koje ću ja skratiti dane poradi vaše dobrobiti.

Dozvolite sebi da vam se sve učestalije obratim, ne postanite ravnodušni i traljavi u vašem radu za Mene i Moje kraljevstvo, jer iz toga ćete crpsti puno snage, primit ćete onako kako ste dali, a još puno duhovne hrane treba biti razdano tako da će poteći ka svima koji žude za njom i prihvaćaju je kroz Moju Riječ. To je zašto vi, Moji radnici u Mojem vinogradu na Zemlji, trebate neprestano raditi i uvijek znati kako neće biti još puno vremena… trebate najozbiljnije shvatiti riječi “Ja ću skratiti dane poradi Mojih odabranih…” Kraj će doći brže nego što mislite, i svi vi trebate sebe osnažiti za vrijeme koje mu prethodi i sebe preporučiti Meni i Mojoj zaštiti. A kraj će doći kao kradljivac u noći (2 Petrova 3:10)… a Ja ću iz Sotoninog sjedišta dohvatiti one koje ne pronađem usnule, i to će biti kraj sve njihove patnje.

AMEN

Spread the Truth