Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7223 (Ljubav i patnja – Put uspona…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7223, 7 Prosinca 1958

LJUBAV I PATNJA – PUT USPONA…

Želim vam pokazati najkraći mogući put kako biste skratili vrijeme vašeg razvoja te vaš razvoj uspješno priveli kraju …. Tokom zemaljskog života za to vam je dana mogućnost, no morate znati i o svim prednostima i nedostacima vašeg načina života, kako taj zadnji prolaz Zemljom ne biste išli uzaludno, kako ne biste životarili bez plana i cilja te vam dani bili izgubljeni, a možete si oblikovati vašu vlastitu sudbinu za Vječnost.

Postoji jedan skroz kratak put koji sigurno vodi do cilja: put Ljubavi i Patnje, kojim je prošao i Isus Krist, u Kome sam Ja Sâm hodao Zemljom. Ljubav i Patnja sasvim izvjesno postižu savršenstvo duše, i stoga je Moje Evanđelje uvijek samo Božansko učenje Ljubavi koje Sam Ja na Zemlji propovijedao i koje ću uvijek iznova i propovijedati ljudima koji Me slušaju, koji žele čuti Moj glas. Vaš zemaljski zadatak jedino se sastoji u preobrazbi vašeg bića u Ljubav; i gdje se toj preobrazbi ne teži dovoljno intenzivno, tamo mora potpomoći patnja kako bi se duša pročistila još na Zemlji, kako bi po mogućnosti neopterećena prešla u onostrano, u trenutku kad je njezin zemaljski put završen.

Ljubav i Patnja …. Zemaljski život čovjeka Isusa bio je neprestana aktivnost u Ljubavi …. Koja je bila zamijenjena prekomjernom patnjom i bolom koje su Njegovo tijelo i Njegova duša uzeli na sebe iz Ljubavi prema napaćenim ljudima oko Njega za čiju duševnu patnju je čovjek Isus znao zahvaljujući visokom stupnju Ljubavi koji je postigao. I tek taj visoki stupanj Ljubavi omogućio je da se Ja Sâm utjelovim u čovjeku Isusu, da Ga Ja kao vječna Ljubav skroz naskroz mogu ispuniti i time u Njemu mogu sprovesti djelo spasenja čovječanstva, u svrhu čega Sam Ja živio na Zemlji.

Ljubav i Patnja trebali su ljudima donijeti spasenje iz njihove duhovne nedaće koja se sastojala od toga da su bili svezani Mojim protivnikom i nisu imali snage pobijediti ga. Isus je živio primjer Ljubavi i dokazao na Sebi Samome da je Ljubav “Sila”, da je bio u stanju postići sve silom Ljubavi i da je On dakle mogao pobijediti protivnika silom Svoje Ljubavi …. Ali Ljubav Ga je isto tako i pokretala da na Sebe uzme i krivicu ljudi koja je i bila uzrokom tog njihovog zarobljenog stanja od strane protivnika i time da protivniku plati otkupninu za oslobađanje duša koje su od njega željele biti oslobođene. I taj dug Isus je platio neizmjernom patnjom i gorkom smrću na Križu.

On se Sâm prinio kao žrtvu, dao je Svoje tijelo za život palih i stoga zarobljenih duša i time ih na izvjestan način otkupio od njihovog gospodara kojem su vlastitom krivnjom bile potpale. Ja Sam kao čovjek Isus platio dug za sva Moja stvorenja i svima im i pokazao put kojim moraju ići kako bi iz područja Mog protivnika dospjeli do Moga područja …. Morali su živjeti život u Ljubavi, jer bez Ljubavi protivnik ima moć nad čovjekom, jer je tek Ljubav veza sa Mnom i bez Mene oslobađanje od protivnika je nemoguće.

Tako da čovjek mora slijediti Moje zapovijedi Ljubavi …. i, ako ima za nositi patnju i nevolju …. uzeti to na sebe strpljivo i to uvijek sjećajući se Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja …. Tad ide putem koji mu Ja pokazujem, tada se već misaonim putem povezao sa Mnom, i kroz Ljubavnu aktivnost učvršćuje vezu sa Mnom, ide putem slijeđenja Isusa Krista, preobražava svoje biće u Ljubav i pročišćava svoju dušu kroz patnju, i on sasvim izvjesno i mora stići do cilja, do sjedinjenja sa Mnom, jer “tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu ….” (1 Ivanova 4:16) Jedino Ljubav usko nas veže, jedino Ljubav put je k Meni koji je putem patnje samo još skraćen i tako dakle sigurno već u zemaljskom životu može biti postignuto savršenstvo, koje je svrha i cilj čovjekovog prolaska Zemljom ….

AMEN

Spread the Truth