Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5703 (Svrha stvaranja… Proces evolucije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5703, 21 Lipanj 1953

SVRHA STVARANJA… PROCES EVOLUCIJE…

Svijet, sa svim svojim tvorevinama koje su vam vidljive, služi jedino jednu svrhu: povratak duha, koji je jednom otpao od Boga i koji je zavezan/ograničen u bezbrojnim pojedinačnim supstancama ili sićušnim iskricama duhovne suštine unutar tih tvorevina, kako bi postepeno ponovno evoluirao uz pomoć neprestane promjene lokacije/smještaja, posredstvom neprestane transformacije svojeg izvanjskog izgleda, sve dok ne ostvari određeni stupanj zrelosti. To onda omogućava ovom duhu da se utjelovi kao duša unutar čovjeka, od kojeg bi se konačni povratak Bogu sada trebao dogoditi njegovom vlastitom voljom… Duh je uistinu putovao beskonačno dug put prije njegovog utjelovljenja kao čovjek, to je putovanje koje je započelo sa ogromnom torturom ograničavanja/zatvaranja i ostajanja u zatvoru jedno beskrajno dugo vrijeme sve dok okovi/spone nisu počele labaviti i eventualno sve više olakšavati ali to je za duhovnu supstancu bilo stanje ograničenja iz koje se, međutim, ljudsko biće može osloboditi ako t(ak)o želi…

Iz tog razloga je vaša ljudska duša prošla kroz sve ove tvorevine koje su vam vidljive (= što će reći, kao ‘duševne čestice kroz forme mineralnog, biljnog i životinjskog kraljevstva’) i vi ste sada pristigli do posljednje etape vaše evolucije na Zemlji. Vi jedino trebate ostvariti vaš posljednji zadatak na ovoj Zemlji i onda se možete, oslobođeni od svih zemaljskih ograničenja, još jednom vratiti u carstvo koje ste jednom napustili vašom slobodnom voljom zbog vašeg buntovništva protiv Boga… A vaš zadatak na ovoj Zemlji je… u vašoj slobodnoj volji sebe u potpunosti podrediti volji vječnog Boga pošto ste jednom jako davno revoltirali/pobunili se protiv Boga… služiti sa ljubavlju pošto ste u prošlosti željeli okrutno vladati… ponovno postati savršeni kroz ljubav pošto ste sebe lišili svih Božanskih kvaliteta kada ste sagriješili protiv Boga… Vi ćete ponovno postati puni svjetla i snage, kakvi ste bili na početku… Pošto ste iz Boga proizašli kao savršena bića ali koja (sada na Zemlji) nemaju svjesnost o sebi pošto su bez ljubavi, pošto su sebe udaljili od Boga i prema tome više nisu mogla biti prosvjetljena Njegovom ljubavlju, pošto svaki otpor prema Bogu također čini Njegovu ljubav nedjelotvornom iako Božja ljubav prema Njegovim živim tvorevinama neće nikad završiti do u vječnost…

Proces razvoja od dolje prema gore se događa sa svime i kroz sve što vidite. Time su vam značenje i svrha stvaranja a također i značenje i svrha vašeg života na Zemlji bili ukratko/jezgrovito objašnjeni. Vi možete i morate znati za ovo tako da možete svjesno težiti prema posljednjem cilju na Zemlji, baš kao što morate znati o Njemu Koji je Bog i Stvoritelj svih vas. On je Taj Koji želi biti prepoznat/priznat i voljen od vas kao Otac da bi vam dao mjeru ljubavi koja vam još jednom omogućava povratak u vaše izvorno stanje, tako da završite vaš život na Zemlji kao Njegova djeca i vratite se kući k Njemu i djelujete zajedno sa Njime u skladu sa Njegovom voljom, što je vaša sudbina od pradavnih vremena.

Kako bi vama ljudskim bićima dao ovo znanje, ovu svjesnost, On Sam vam govori, On vam dozvoljava da čujete Njegovu Riječ i podučava vas uz pomoć Njegove Riječi, On vas obavještava o Njegovoj volji, čije izvršavanje mora neizbježno ponovno rezultirati u tom stupnju zrelosti kojeg ste svojom vlatitom voljom odbacili/odrekli. Sve što On traži od vas je da sebe preobrazite u ljubav… Ako udovoljite Njegovoj volji onda je vaš razvoj prema gore također osiguran, onda ste ostvarili vaš zadatak na Zemlji, onda je put iz najdubljih dubina prema visinama bio uspješno proputovan sa rezultatom da ste vi ponovno ujedinjeni sa Bogom, od Kojeg ste se jednom odvojili i sa Kojim sada ostajete ujedinjeni zauvijek.

AMEN

Spread the Truth